Klinkere Katılan Alçının Tipi Ve Öğütüm Kolaylaştırıcılarının Çimento Özelliklerine Etkisi Ve Bazı Kimyasal Katkılarla Uyumu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yağlı, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, kimyasal katkı üretimi ve kullanımı, gelişen çimento ve beton teknolojisiyle doğru orantılı olarak artmıştır. Ancak bazı kimyasal katkı ve çimentolar arasında uyumsuzluk problemleri doğmaktadır. Üretim esnasında, düşük olan verimi artırma amacı ile bazı öğütüm kolaylaştırıcılar kullanılmaktadır. Bu öğütüm kolaylaştırıcıların, betona katılan kimyasal katkılarla etkileşerek, uyumsuzluğa neden olabilecekleri düşünülebilir. Beklenmeyen etkiler yaratabilen bir diğer durum ise; öğütüm esnasında priz ayarlayıcı olarak klinkere katılan alçının, bünyesindeki bağlı suyu kaybetmesidir. Üretim, saklama veya taşıma ortamlarında bağlı suyunu kaybedebilen alçıtaşı, özellikle taze çimento harcı ve betonda, ani priz, yalancı priz, hızlı sertleşme, çökme kaybı gibi etkiler doğurabilmektedir. Bu çalışmada, laboratuar ortamında, 3 farklı öğütüm kolaylaştırıcı ve alçıtaşı, hemihidrat, anhidrit ve doğal anhidrit olmak üzere dört farklı alçı, çimento klinkeri ile birlikte öğütülerek farklı karışımlar hazırlanmıştır. Ayrıca endüstriyel üretimden değişik çimento tipleri alınarak araştırmada kullanılmıştır. Çalışmanın devamında, bu çimentoların, fosfat tuzları içerikli priz geciktirici ve linyosülfonat esaslı akışkanlaştırıcı kimyasal katkılarla olan uyumları incelenmiştir. Çimento hamuru ve harcı üzerinde, kıvam suyu ve priz süreleri, La Chatelier halkasında genleşme, hava sürükleme, yayılma ve dayanım deneyleri yapılarak, sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In recent years, production and usage of chemical admixtures have increased parallel to developments in concrete and cement technology. However, there are incompatibility problems between some chemical admixtures and cement types. Some grinding aids have been used for increasing the capacity, during producing period. It can be considered that these grinding aids can also cause incompatibility with cements. Another unexpected condition is, dehydrating of gypsum stone during grinding, stocking or transportation in cement industry. The dehydrated gypsum can create flash set, false set, rapid stiffening and slump loss on the fresh concrete or mortar. In this work, 3 different grinding aiding admixtures and four different types of gypsum such as gypsum stone, hemihydrate, anhydrite and natural anhydrite were mixed and ground together with the same clinker under laboratory conditions. Addition to this, some industrially processed cements were used in the experiments for comparision. Also, a phosphate salts based retarder and a lignosulfonate based plasticizer were used for the compatibility testing between admixture and cements. Water consistency, setting times, expansion, entrained air, flow table and strength tests were carried out on the cement paste and mortar, and the test results are compared with each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Çimento, Çimento-Katkı Uyumu, Anhidrit, Alçı, Beton Katkıları, Cement, Cement-Admixture Compatibility, Anhydrite, Gypsum, Concrete Admixtures
Alıntı