Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Nedenleri, Sonuçları Ve Gönüllü-profesyonel Karşılaştırması

dc.contributor.advisor Evcimen, İdil Vedia tr_TR
dc.contributor.author Temiz, Selim tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:58Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:58Z
dc.date.issued 2010-07-14 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu araştırma, sivil toplum kuruluşlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı’nı (ÖVD) ölçmeyi, örgütsel vatandaşlık davranışlarına neden olan etmenleri ve bu davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan sonuçları incelemeyi, ve bu kurumlarda çalışan gönüllüler ile profesyoneller arasındaki farklılıklarla benzerlikleri bulmayı amaçlamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı araştırmanın çekirdeğinde yer almakta olup dört alt başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklar, yardımlaşma, örgütsel erdem, centilmenlik ve ileri görev bilincidir. Bunun yanı sıra Tromsö Sosyal Zeka Ölçeği kullanılarak sivil toplum alanındaki çalışanların sosyal zeka düzeylerini ve bunlara etki eden unsurları bulmak da araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırma kapsamında örgütsel vatandaşlık davranışının yol açmasının öngörüldüğü örgütsel çıktılar bireysel, grup ve örgütsel olmak üzere üç ayrı boyutta incelenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında üç ana kısım ve demografik sorulardan oluşan bir anket hazırlanmış ve sivil toplum sektöründe çalışmakta olan, 118’i gönüllü, 33’ü profesyonel 151 çalışan tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak sosyal zeka ile, ardılı olarak da örgütsel sonuçlarla pozitif yönde ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu ilişkiler alt boyutlarıyla birlikte ortaya konulmuştur. Profesyonel ve gönüllü çalışanlar arasındaki davranışsal ve çıktısal benzerlikler ve farklar da sonuçlarda belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to explain Organizational Citizenship Behavior (OCB) in non-profit organizations, and develops a framework to determine social antecedents and organizational outcomes of OCB. By using Tromso Social Intelligence Scale, the study attempts to find significant relationships between social intelligence of non-profit workers and organizational citizenships that they perform. Organizational outcomes has also been considered in the framework of the study under three different outcome levels, which are individual, group and organizational outcomes. A survey, consisting three parts plus demographics has been conducted to 151 individuals in non-profit sector. Results of the survey has found important correlations between social intelligence and organizational citizenship behavior, and between organizational citizenship behavior and organizational outcomes. It was concluded from this study that social intelligence has a trigger effect on organizational citizenship behavior, and organizational citizenship behavior increases positive perception of individuals towards their organizations. Additional findings have shown that volunteers and professionals differs in some factors of organizational outcomes, professionals have more organizational commitment than volunteers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1962
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Örgütsel Vatandaşlık Davranışı tr_TR
dc.subject Sivil Toplum Kuruluşları tr_TR
dc.subject Sosyal Zeka tr_TR
dc.subject Örgütsel Çıktılar tr_TR
dc.subject Organizational Citizenship Behavior en_US
dc.subject Non-profit organizations en_US
dc.subject Social intelligence en_US
dc.subject Organizational outcomes en_US
dc.title Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Nedenleri, Sonuçları Ve Gönüllü-profesyonel Karşılaştırması tr_TR
dc.title.alternative Organizational Citizenship Behavior In Non-profit Sector: Antecedents, Outcomes, And Volunteer-professional Comparison en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10889.pdf
Boyut:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama