Bankacılık Sektöründe Şube Yeri Seçimi İçin Bir Karar Destek Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Zeren, Zeynel A.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, il bazında banka şube yeri seçimi problemi için bir karar destek modeli geliştirilmiştir. Modelde, şube yeri seçimi probleminin çok kriterli doğası gereği, benzer durumlarda başarısını kanıtlamış olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi tercih edilmiştir; ancak karşılaştırma sürecinin bulanık doğasından dolayı, sabit değerli karar verme yerine aralıklı karar vermeyi olanaklı kılan Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen model, 50 yılı aşkın süredir Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve bu yüksek lisans çalışması tarihi itibariyle 200’ü aşkın şubesi bulunan bir özel mevduat bankasının, Doğu Anadolu Bölgesi’nde şubesi bulunmayan 6 il içerisinden, yeni şube açılışı için en uygun olanını seçmek amacıyla uygulanmıştır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, banka şube yeri seçimini en çok etkileyen faktörlerin bankacılık göstergeleri ile bölgenin demografik özellikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, a decision support model is developed to help in the decision process of selecting the most appropriate city for a bank branch location. Due to multi-criteria nature of the problem, Analytic Hierarchy Process is selected but because of the fuzziness in the comparisons of the criteria and the alternatives, Fuzzy Analytic Hierarchy Process is used in the model. The model is than applied to a real case, selecting the most appropriate city among the six alternatives in the Eastern Turkey for a private bank that is in the sector for over 50 years and have more than 200 branches around the country. The results of the model indicate that the most important criteria for selecting bank branch locations are the banking indicators and the demographic factors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Karar destek modeli, Banka şube yeri seçimi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Decision support model, Bank branch location selection, Fuzzy Analytic Hierarchy Process
Alıntı