Türk İnşaat Sektörü İçin AB Üye Ülkeleri İle Koordineli Çalışacak Bir Araştırma Merkezinin Yapılandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yalçın, G. Melisa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektöründe rol alanların sayıca çok fazla olması, her birinin farklı enformasyonu farklı zamanlarda üretmesi, her bir rol alanın üretilen bu verilere istedikleri zaman ve istedikleri düzeyde ulaşamamaları enformasyon ve bilgi teknolojilerinin giderek önem kazandığı günümüzde yaşanan en önemli problemlerden biri haline gelmiştir. Dünyada, inşaat sektörüne bu alanlarda hizmet veren araştırma enstitüleri mevcuttur. Bu araştırma enstitüleri, konu ile ilgili tüm bilgi, kaynak, araştırma, yazılım, kodlar, standartlar, teknik spesifikasyonlar, yayınlar vb. gibi unsurların kolaylıkla bir araya getirilebileceği ortamları yaratma ve bu sayede sürdürülebilir gelişmeyi yakalama imkanını vermeyi amaç edinmişlerdir. Dünyada ve AB ülkelerinde incelenen araştırma enstitüleri, oldukça gelişmiş olmalarına rağmen, büyük ölçüde ülkeler bazında hizmet vermekte, ülkelerin özel ihtiyaçlarına yoğunlaşmakta ve bu enstitüler arasında somut bir dil birliği bulunmamaktadır. Ülkeler bazındaki enstitüler, uzmanlaştıkları konu alanları, verdikleri hizmet ve olanaklar açısından birbirlerinden farklı ve kopukturlar. Özellikle AB uyum sürecinin yaşandığı günümüzde inşaat sektöründe sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi amacı ile tüm AB üye ülkeleri arasında koordineli çalışacak, ortak bir dil birliği oluşturacak, her türlü veriyi tek bir kaynakta toplayacak, etkin bir şekilde sınıflandıracak, işleyerek bilgiye dönüştürecek, bu bilgiyi yönetecek, teknolojik gelişim ve bilgi transferini kolaylaştıracak, yeni iş alanı/ imkanları yaratacak ve küresel ölçekte hizmet verecek bir araştırma merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen projede, inşaat sektörü için böyle bir araştırma merkezinin yapılandırılması ile gerekli olan organizasyon modeli tanımlanacaktır.
There are many research centers which serve construction industry in the means of research, quality assessment and knowledge transfer so as to provide sustainable development on the national scale. However, the centers which serve both in the European Union countries and in the global scale, mostly concentrated on national purposes and what is more, there is no tangible collaboration between these centers. On the other hand, Turkey seems to be relatively weak when compared to the countries on the global scale by the means of building research. There are separate studies on research, quality assessment and knowledge transfer in Turkey; however these three subjects are not studied in a single center. This situation is a barrier on providing sustainable construction and technological developments in Turkey on the European Union membership process. By taking this into consideration, forming a research center which is Turkey based, but works in colloboration with European Union countries, is proposed in this study. This organization should coordinate all the research, quality and knowledge transfer studies in one center, and also should help provide sustainable development in Turkish Construction Industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Araştırma Merkezleri, Bilgi Transferi, Sürdürülebilir Gelişme, Avrupa Birliği, Research Centers, Knowledge Transfer, Sustainable Development, European Union
Alıntı