Alevli Aas’de Pb Ve Cd Tayini Öncesinde Reçine Filtreli Enjektör Kullanılarak Ayırma/önzenginleştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirel, Egemen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada eser element ayırma/önzenginleştirmesinde kullanılan klasik batch ve kolon yöntemlerine alternatif olarak reçine filtreli enjektör yöntemi geliştirilmiştir. Bu amaçla Purolite C100 E ve Dowex HCR ticari reçineleri ayrı ayrı enjektör filtreleri içine doldurulmuş ve kurşun ve kadmiyum tutma özellikleri araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucu her iki reçinede çalışılan pH 1-6 arasında Cd2+ve Pb2+ yı tamamen tutmuş ve 2.5M HCl ile tamamen geri vermiştir. Yapılan Cd2+ve Pb2+ nın 5 kat önzenginleştirme deneyi başarılı sonuç vermiştir. Bu sonuçlara göre; ticari Purolite C 100 E ve Dowex HCR yumuşatma reçinelerinin Cd2+ve Pb2+ için örneğe yerinde ayırma/önzenginleştirme işlemi uygulama imkanı sağlanmıştır. Geniş bir pH aralığında bu elementleri tutma özelliği ve 2.5 M HCl ile geri vermesinden dolayı, ayırma/önzenginleştirme amacıyla kullanılabileceği görülmüştür.Yapılan çalışmalarda kullanılan her iki reçine ile de başarılı sonuç alınması reçine filtereli enjektör yönteminin, diğer klasik batch ve kolon yöntemlerine alternatif olarak eser element ayırma/önzenginleştirme işleminde kullanılabileceğini göstermiştir. Yapılan deneyler sırasında reçine filtereli enjekör yönteminin diğer iki yönteme göre bir çok avantajının olduğu da gözlenmiş ve eser element analizinde önemli olan çevreden ve malzemelerden gelebilecek kirlenme önlenmiş ve işlem basitleştirilerek hızlandırılmıştır.
In this study, our aim was to improve a new separation and preconcentration technique. It was very fast, simple and effective compared to the batch and column techniques to determine Pb and Cd by flame atomic absorption spectrometry. For this purpose commercial resins, Purolite C 100 E and Dowex HCR, were used. Adsorption properties of these resins were examined in different pH range by using column technique. Quantitative adsorption of Cd and Pb was obtained pH 1-6 for the both resins. At first four solvents was examined to choose suitable eluent for the quantitative study using injector with resin filter. After the choosing the appropriate recovery solvent it was examined suitable concentration which was 2.5 M HCl. Recoveries of Cd and Pb were investigated by flame atomic absorption spectrometry in a solution after separation and preconcentration by using injector with filter including resin. Both batch and column techniques were used to compare with this technique and results are similar. The superiority of this technique are that it is very simple, fast and practical. Separation and preconcentration technique using injector with filter including resin, that is very fast, simple and effective, for determination of Cd and Pb elements by flame atomic absorption spectrometry when the concentration of the analyte is too low to be determined directly and/or interferences due to matrix can not be eliminated. This technique can be used for the separation and preconcentration at analyte elements directly from the sample. In this way it was eliminate cross contamination of sample.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ayırma/önzenginleştirme, Alevli AAS, Reçine Filtreli Enjektör, Pb, Cd, Separation/preconcentration, Flame AAS, Injector with Resin Filter, Pb, Cd.
Alıntı