İtalya Ve Türkiye'deki Bina Enerji Sertifikasyonu Sistemlerinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Yılmaz, A. Zerrin tr_TR
dc.contributor.author Kalaycıoğlu, Ece tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:50Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:50Z
dc.date.issued 2010-02-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract 1970’lerden beri enerji, dünya politikalarında hep bir anlaşmazlık nedeni olagelmistir. Batı ülkeleri sanayilerini geliştirirken, üretimlerine devam edebilmek için, zaman içinde, daha çok enerji kaynağına ihtiyaç duydular. Diğer taraftan, doğu ülkeleri, batıya, ihtiyacı olan petrolü satarak gittikçe zenginleştiler. Bugüne baktığımızda, petrol fiyatları, tükenen enerji kaynakları ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları araştırmaları en çok tartışılan konular arasındadır. Bir yandan araştırmacılar “enerji” sorununa çözümler ararken, öte yandan ülkeler enerji tüketimlerini düşürebilmek ve sürdürülebilir bir enerji politikasına erişebilmek için bir takım önlemler almaya başladılar. Bu aşamada, 2002 yılında Avrupa Birliği de, en çok enerji tüketen sektörlerden olan bina sektörü için, kullanılan enerji miktarını kısıtlayan ve enerji performansı sertifikasını zorunlu kılan bir direktif yayınladı. Bugün, tüm Avrupa Birliği ülkeleri kendi enerji performansı sertifikasyon sistemlerini, Avrupa Birliği direktifine göre oluşturmuş durumdadır. Avrupa Birliği’ne aday olan Türkiye de sertifikasyon çalışmalarına başlamış, 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nu çıkarmıştır ve 2010 yılı içinde, enerji performansı sertifikasyon sistemi yürürlülüğe girecektir. Bu tez çalışmasında, Türkiye ve İtalya’nın şimdiye kadar (2009 yılı sonu) enerji sertifikasyonu üzerine yapıtıkları çalışmalar incelenmiş ve bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. İtalya’da kullanılan bir enerji setifikasyonu yazılımı olan DOCET, örnek binalar için uygulanmıştır. Bu çalışmayla amaçlanan, Türkiye’de yürütülen çalışmalara yardımcı olabilecek bir takım tecrübeler elde edebilmek ve farklı ülkelerin geliştirdiği farklı sistemlerin birbirlerine uyum sağlaması gerekliliğini gösterebilmektir. tr_TR
dc.description.abstract Beginning from the 1970s, energy has become a subject of conflict in the world politics. As the western countries has developed their industry, they needed more energy source to carry on producing. On the other side, eastern countries has become richer by selling oil to the western countries. Today, the oil prices, exhausting sources and search of new and renewable energy sources are the most disscussed subjects. While researchers are trying to find solutions to the problem of “energy”, several countries has started to take actions to decrease the energy consumption, and to achieve a sustainable energy policy. As the building sector is one of the most energy consuming sectors in the world, European Union, has published a directive about energy performance of buildings in 2002 which obligates to limit the energy that is consumed by buildings and to certificate the energy performances. Today, all European Union countries has developed their own energy certification system depending on EPDB. As a candidate to European Union, also Turkey has started to constitute a certification system. In 2007, Energy Efficiency Law has published and in 2010 the energy performance certification of buildings system will be in use. In this thesis, the current studies of Turkey and Italy on the energy certification systems (by year 2009) are analysed. DOCET, a certification tool from Italy, was used for the example buildings. By this study it is aimed to obtain experiences for the certification system of Turkey, and to display the need of harmonization of different systems of different countries. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8222
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject enerji tr_TR
dc.subject sertifikasyon tr_TR
dc.subject bina tr_TR
dc.subject sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject energy en_US
dc.subject certification en_US
dc.subject building en_US
dc.subject sustainability en_US
dc.title İtalya Ve Türkiye'deki Bina Enerji Sertifikasyonu Sistemlerinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Building Energy Certification Systems In Italy And Turkey en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10203.pdf
Boyut:
8.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama