İnşaat Sektöründe Şantiye Gürültüsünün Değerlendirilmesi : Bir Konut Şantiyesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Beşiktepe, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizdeki en büyük ve hareketli sektörlerden biri olan inşaat sektörü, ekonomimiz içindeki büyük payıyla birlikte birçok sektörü de beraberinde etkilemektedir. Sürekli faaliyette olan bir sektör olarak zaman zaman yaşanan krizlerden ilk önce etkilenmesi ile de ülke ekonomisindeki dalgalanmalara yön vermektedir. İstenmeyen nitelikteki ses olarak tanımlanan gürültü, dalgalar halinde yayılmasına karşın; görünmemesi, kokmaması, herhangi bir kalıntısı olmaması ve hava yoluyla iletilerek çok geniş alanlardaki etkisiyle diğer çevre kirliliği kaynaklarından ayrılmaktadır. Çevresel gürültü kaynakları arasında yer alan şantiye gürültüsü, özellikle son yıllarda şantiye alanlarının kentsel yerleşme alanları içinde sıklıkla yer alması sebebiyle önemli bir konu haline gelmiştir. İnşaat sektöründe şantiye faaliyetleri sırasında gürültüye sebep olan temel kaynaklar iş makinaları ve uygulama alanında kullanılan diğer ekipmanlardır. Tez çalışması kapsamında şantiye gürültüsü, yönetmelikler kapsamındaki hükümler ve deneysel bir çalışma ile değerlendirilmiştir.
Construction industry is one of the most active and major sectors of our country. Due to this property, it affects all other sectors with the major proportion in our national economy. It also gives a direction to fluctuations emerged in national economic structure with its characteristics of the first industry affected by the economic crisis. Even though spreading out through the waves, noise, described as an undesirable sound, is separated from other environmental pollution sources through its effects in wide areas on account of its invisibility and having no smell and remainder. Currently building site noise indicated a source of environmental noise became more important since building sites have been established into urban areas. Main noise sources in building sites are constructional machines and other equipment which are used during the site activity. In this study, building site noise was analyzed with an experimental study in the light of main noise sources and legal regulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çevresel Gürültü, İnşaat Sektörü, Şantiye, Serbest Alan, Environmental Noise, Construction Industry, Building Site, Free Field
Alıntı