Aksaray Yaylak Graniti’nin Kaplama Taşı Yönünden Özelliklerinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Erdoğan, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Angı, Osman Serkan tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:11Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:11Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Orta Anadolu Bölgesi, Aksaray il sınırları içinde yer alan ve “Aksaray Yaylak Graniti” ticari ismiyle doğal taş piyasasına sunulan granitin “kaplama taşı” olarak kullanılabilme olanakları araştırılmıştır. Arazi, laboratuar ve büro çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular bu “Yüksek Lisans Tezi” kapsamında sunulmuştur. Birinci bölümde, tezin amacı açıklanmış ve çalışma alanının coğrafik konumu, ulaşım olanakları, su ve yol durumu ile iklim özellikleri, bitki örtüsü, ve ekonomik olanaklarına değinilmiştir. İkinci bölümde ise çalışma alanı ve dolayının genel jeolojisi, yapısal jeolojisi ve ekonomik jeolojisi hakkında bilgiler verilmiştir. Bölgenin litostratigrafisi ortaya konmuş ve bölgesel jeoloji içindeki yeri belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, granit ocağında yapılan araştırmalara ve granit örnekleri üzerinde gerçekleştirilen mineralojik-petrografik incelemeler ile jeokimyasal analiz ve fiziko-mekanik deneylere yer verilmiştir. Ayrıca fabrikada gerçekleştirilen gözlemlere dayanılarak granitin özellikleri ile uygulanan teknolojik işlemlerin uygunluğu ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Doğal taşların tanımlanma ve sınıflandırma ölçütleri ile kullanıldıkları yerlere göre aranan malzeme özelliklerine ilişkin teknik bilgiler dördüncü bölümde verilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye ve Dünya doğal taş sektöründeki zamana bağlı gelişmeler sayısal verilerin ışığında irdelenmiştir. Araştırmanın bütününden elde edilen bulgular sonuçlar bölümünde değerlendirilmiştir. Laboratuar verilerine göre yöre granitinin sadece tek eksenli basınç direncinin standartta ön görülen sınır değerinin altında kaldığı görülmektedir. Bu duruma üretim sırasında kullanılan patlayıcı madde şokundan kaynaklanan kılcal çatlakların yol açtığı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The scope of this study is to investigate the utilization possibilities of the “Aksaray Yaylak Granite” as a cover stone. This stone is being exploited from a stone quarry located in Aksaray province-Central Anatolia of Turkey. The results of in-situ, laboratuary and office studies obtained from this study are presented as a Msc. Thesis. In the first chapter, the aim of thesis, geographic location and accessibility opportunities, climate and vegetation properties, water and economical conditions of the investigation area are mentioned. In the second chapter, the general, structural and economical geological outlines of the investigation area and surroundings are presented. In the third chapter, in-situ observations and measurements, which were performed in the “Aksaray Yaylak Granite” stone quarry, mineralogical-petrographical, geochemical, physico-mechanical and technological properties of granite were determined by the laboratory tests and factory investigations. In the fourth chapter, the detailed technical information is given comprising general definitions, classification criteria, utilization areas, material and engineering properties of natural stones. Development of Turkish and World natural stone industry also scrutinized using the data obtained from previous studies. In the fifth chapter, the conclusions and suggestions are mentioned. According to laboratuary data, the uniaxial compressive strenght of granite is only less than specification one. It has been concluded that blasting, which is used during the quarry production, causes micro cracks in the granite and decrease its strenght. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8644
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğal taş tr_TR
dc.subject Granit tr_TR
dc.subject Kaplama taşı tr_TR
dc.subject Natural stone en_US
dc.subject Granite en_US
dc.subject Cover stone en_US
dc.title Aksaray Yaylak Graniti’nin Kaplama Taşı Yönünden Özelliklerinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Investigation Of Aksaray Yaylak Granite Material Properties As Cover Stone en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7073.pdf
Boyut:
6.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama