İstatistiki Enerji Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Polat, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
“İstatistiki Enerji Analizi”, sıkça karşılaşılan yüksek frekanslı problemlerin çözümünde klasik analiz yöntemleri yetersiz kaldığı için geliştirilmiş bir analiz yöntemidir. Metodun bu ismi almasının sebebi; metodun istatistiki değerlerle çalışması, ana konusunun enerji olması ve başlıbaşına bir teknik değil aksine çalışmalara ön yapı oluşturan bir analiz yöntemi olmasıdır. Geçmişi yirmi, otuz seneye dayanan bu yöntem, ilk oluşturulduğu yıllarda yoğun hesaplamalarının çözülebileceği bilgisayarlar olmadığı için geri planda kalmıştı. Son yıllarda hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisi sayesinde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bu metod, analizi yapılan yapı hakkında detaylı bilgiler vermemekte, ancak tasarım geliştirme aşamasında kullanılabilecek miktarda bilgi vermekte ve analistleri oluşabilecek hatalardan haberdar etmektedir. Bu çalışmada, metod ayrıntılı olarak incelenmiştır. İnceleme sırasında, metodun tarihi, kullanım amacı, metodun uygulanış tarzı, kullanılan parametreler, metodun geleceği ile ilgili yorumlar ve bu metodu kullanarak problem çözümü yapan yazılımlar üzerinde durulmuştur.
Statistical energy analysis (SEA) is an analysis method developed because the classical are insufficient in solving the high frequency problems. This name has given to this method, because it is working with statistical values, it’s main subject is energy and it is an analysis method which prepares a substructure to the further studies. This method with a 20 -30 years past was not used before because of the incapable computers in that years. This method does not give details about the structure that is analysed, but it gives information, that can be used during the development phase, and to the analyst about the possible mistakes. In this study, the SEA method is examined in details. During the examination, the history of the method, the aims of using it, the application style, used parameters and the comment about the future of method and the softwares using the SEA method are detailed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Analiz, Enerji, Yüksek Frekans, Energy, Analysis, High Frequency
Alıntı