Kıbrıs-karpaz Bölgesi, Kaleburnu Köyünde, İnsan-çevre İlişkilerinin Ve Konut Mekanın Değişimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tozan, Asu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, konut formunu etkileyen faktörlerin değişiminin, konut mekanındaki yansımalarını saptamaya yöneliktir. Kıbrıs-Karpaz Bölgesi, Kaleburnu Köyünde ihtiyaçlar, teknoloji, politika, sosyo-ekonomik faktörler ve kültürde meydana gelen değişmeler bağlamında insan-çevre ilişkileri ve konut mekanı oluşturmadaki farklılaşmayı içermektedir. Çevre-davranış çalışmaları ışığında davranış etkileşim mekanizmaları ve kültür konusu ortaya konmuş, Kaleburnu özelinde uygun tekniklerle yapılan alan çalışması verileriyle biraraya getirilerek sonuç çıkarılmıştır. Alan çalışması sırasında veri toplamak için fotoğraf, görüşme, anket, röleve çıkarma ve arşiv teknikleri kullanılmıştır. Çalışma genelinde varılan sonuç ise Endüstri Devrimi sonrasında tüm dünyada yaşanan hızlı gelişime bağlı oarak değişim, Geleneksel Akdeniz Mimarisi özelliklerine sahip Kısrıs-Karpaz Bölgesinde konut mekanı ve yakın çevresini şekiellendirmede önemli değişiklikler gerçekleştiğidir.
This study is an analysis of the variation in design of home environments and their surroundings by the changing effects of needs, technology, politics, socio-economic factors and changes in culture. By the help of the man-envirnment studies, both man-environmet interactions in nature and culture subjects are defined. These theoretical topics helped to make some comments and bring a conclusion to a specific case-study realized in Kaleburnu Village at Karpaz Region in Cyprus. Some environment-behaviour research techniques was used in order to collect data in Kaleburnu. As a result, the great changing in every field of life after Industrial Revolution also effected the house forming process and traditional lifestyle of rural settlements of Cyprus which have Meditterranean Vernacular characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
İnsan-çevre etkileşimi, Kıbrıs-Karpaz Bölgesi, Kırsal yerleşim, Man-environment relations, Cyprus-Karpaz Region, Rural Settlement
Alıntı