Enjeksiyon Döküm Kalıplarında Crn Uygulamasının Kalıp Ve Parça Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Duruk, Borga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikli olarak literatür taraması yapılmış ve akabinde CrN kaplamanın PVD tekniği ile kalıp delik maçaları üzerine tatbik edilmesi ve akabinde performanlarının değerlendirmesi yapılmıştır. Otomotiv sektöründe kullanılan iki farklı parçanın iki ile dört gözlü kalıplarında delik maçaları kaplamalı ve kaplamasız olarak ikiş farklı deneme yapılmıştır. Birim baskı adetlerinde kaplamalı ve kaplamasız olarak kalıp delik maçalarının SEM görüntüleri fotograf ve EDS analizleri alınmış devamında çıkan döküm parçalarının hem fotograf görüntüleri hemde yüzey pürüzlülük değerleri kullanılarak performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Hem literatür araştırması hemde yapılan deneysel çalışmaların karşılaştırılması neticesinde CrN kaplı delik maçalarının hem maça ömrünü hemde çıkan döküm parçasının yüzey kalitesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
In this study following the literature search, the application of CrN coating with PVD technique on the mould hole cores has bee executed. The performance evaluation of the attained results has followed. Two different experiments, one being coated and the other uncoated have been made on the hole cores of the cavities of a tool. The SEM pictures and EDS analyses of the parts as coated and uncoated have been carried out. As a next step, the surface roughness values and the pictures of cast parts hole have been taken and performance evaluation has been carried out by comparing the too results. As a result of the comparison of the literature data and the experimental data it has seen that the CrN coated cores have increased both life of the cores and cast piece surface quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
PVD, CrN, Enjeksiyon Döküm, Maça, Kaplama, PVD, CrN, Die Casting, Coating
Alıntı