İzmir Limanına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi Ve Çevresel Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-06
Yazarlar
Saraçoğlu, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hava kirliliğinin en önemli etkileri; küresel ısınma, ozon tabakasının kalınlığının azalması, asit yağmurları ve canlılar için yaşamsal önemi olan hava kalitesindeki bozulmadır. Hava kirlenmesine neden olan egzoz gazı yayılımlarının en önemli kaynaklarından biri gemi oluşumlu egzoz gazı yayılımlarıdır. Önemle belirtildiğinde, gemi egzoz gazı kirleticilerinin insan nüfusu üzerinde direkt etkisi vardır. Türkiye’nin en önemli ihracat limanlarından biri olan İzmir Limanı, egzoz gazı yayılımlarını hesaplamak için seçilmiştir. İzmir limanını seçmekteki başlıca neden, İzmir limanına gelen gemilerin, gemi egzoz gazı yayılımlarını hesaplamak için geçmişte kullanılmamasıdır. Gemi aktivitesi bazlı yöntemi İzmir limanına gelen gemiler için uygulanmıştır. Temel gemi egzoz gazı kirleticilerinin (NOX, SO2, CO2, HC ve PM) seyirde, manevrada ve rıhtımdaki miktarlarını hesaplamak için kullanılmıştır. Bu çalışmada gemi egzoz yayılımlarını hesaplamada kullanılan; ana makine güçleri, jeneratör güçleri ve limanda kalma süreleri gibi veriler, İzmir limanına gelen gemilere ait gerçek değerlerdir. Bu yönteme dayanarak, gemi tiplerine göre, NOX, SO2, CO2, HC ve PM miktarları elde edilmiştir ve ana makine ile jeneratörlerden yayılan egzoz gazı kirleticileri gemi tiplerine göre hesaplanmıştır. İzmir Limanına gelen gemilerin seyirdeki, manevradaki ve rıhtımda yaydıkları egzoz gazı yayılım miktarları bulunmuş ve gemi işletme modlarına göre ana makineden ve jeneratörlerden yayılan toplam egzoz gazı miktarları hesaplanmıştır. Buna ilaveten, gemi tiplerine göre azot oksit, sülfür oksit, karbondioksit, hidrokarbon ve parçacık madde miktarları elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, gemilerin ve kara kaynaklarının oluşturduğu egzoz kirleticileri miktarlarını içeren diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bu çalışmadaki bulgular, İzmir limanına gelen gemilerin, İzmir ve çevresi için önemli havayı kirleten sebeplerden olduğunu açığa çıkarmıştır. Bu çalışmanın gerçek verileri ile sonuçları, İzmir ili için gemi egzoz gazı yayılımlarını hesaplama çalışmalarında kullanılabilir.
The most important impacts of air pollution are global warming, reduction of ozone layer thickness, acid rains and the corruption of air quality that is vital meaning for creatures. One of the most significant air pollution sources are ship-generated emissions. It is important to note that ship exhaust gas pollutants have a direct effect on the human population. The İzmir Port, which is one of the important export ports in Turkey, is selected for estimating the amounts of exhaust gas emission. The main reason for selecting the İzmir Port is that the ships calling the İzmir Port were not utilized for calculating the ship emissions in the past.The ship activity-based methodology was applied for the ships calling the İzmir Port. It is used for estimating the amounts of the main ship exhaust pollutants (NOX, SO2, CO2, HC and PM) while navigating, maneuvering and berthing . The data used in this study for estimating ship exhaust emissions are like main engine powers, generator powers and ships’ duration time in the berth were actual values for the ships calling the İzmir Port. Based on this methodology, according to ship type, NOX, SO2, CO2, HC and PM amounts derived and total exhaust pollutants emitting from main engine and generators calculated according to ship operational modes. The outcomes of this study are compared with the other studies including amounts of exhaust pollutants generated by ships and land sources. According to the findings of this study, it is clear that the ships calling the İzmir Port are important air polluting causes of the İzmir city and its surroundings. The actual data and with results of this study, can be used in estimating ship exhaust emissions studies for the İzmir city.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Gemi, hava kirliliği, egzoz gazı yayılımı, Ship, Air pollution, Exhaust gas emission
Alıntı