Nonil Fenol Etoksilatın Aerobik Parçalanmasının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ubay Çokgör, Emine tr_TR
dc.contributor.author Gençel, H. Betül tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-03-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:21:04Z
dc.date.available 2015-04-10T15:21:04Z
dc.date.issued 2011-03-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Nonil fenol etoksilat (NPEO) bir non-iyonik yüzey aktif madde olup endüstride çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Madde, deterjan, emulsifiyer, yayıcı ve ıslatıcı maddelerin gerek üretiminde gerekse üretim aşamasında kullanılmaktadır. Biyolojik olarak parçalanması sonucu daha toksik, daha kalıcı ve endokrin bozucu etkisi olan metabolitlerine dönüşmektedir. Bu çalışma, alkyl fenol etoksilat sınıfına dahil olan bu nonil fenol etoksilatın hetetrofik biyokütleden oluşan aktif çamur üzerindeki akut ve kronik etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Pepton çözeltisiyle aklime edilmiş aktif çamur üzerindeki akut etkisi respirometre ile yapılan analizler sonucu değerlendirilmiştir. Respirometrik analizlerin yanı sıra kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değişimi ve NPEO değişimi izlenmiştir. NPEO giderimi alınan numunelerin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analizi sonucu bulunmuştur. Daha sonra sistem bir süre NPEO’ya alıştırılmış ve bu süreçte yine respirometre ile analizler yapılarak maddenin kronik etkisi incelenmiştir. Akut çalışmalar sırasındaki gibi KOİ ve NPEO giderimi analiz edilmiştir. Sonuçlar, çok bileşenli model kullanılarak tahmin edilen kinetik ve stokiyometrik katsayılarla değerlendirilmiş ve nonil fenol etoksilatın optimum arıtma koşulları için literature kazandırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Nonylphenol ethoxylate (NPEO) is a non-ionic surfactant that has a very wide usage area in industry used in the production of a variety of industrial products as detergents, emulsifiers, solubilizers, dispersing and wetting agents. Their primary biodegradation leads to the formation of metabolites known for their inherent biorecalcitrance, potential toxicity and endocrine disrupting behaviour. In this study, nonylphenol ethoxylates, a non-ionic surfactant, acute and chronic effects were evaluated for an activated sludge composed of heteretrophic biomass. Activated sludge was acclimated to peptone mixture and acute effects of NPEO for specified concentrations were investigated via respirometric analyses. Chemical oxygen demand (COD) and NPEO change within the system were analysed. NPEO change was determined via high performance liquid chromatography (HPLC). Then the sludge is acclimated to NPEO for a specified period and respirometric analyses were examined with the acclimated activated sludge.for the investigation of the chronic effects of the chemical. Results were evaluated in terms of kinetic and stoichiometric coefficients estimated by using a multi-component model and optimum treatment conditions of the chemical is gained to the literature. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/647
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject nonil fenol tr_TR
dc.subject nonil fenol etoksilat tr_TR
dc.subject yüzey aktif madde tr_TR
dc.subject biyolojik parçalanma tr_TR
dc.subject respirometre tr_TR
dc.subject modelleme tr_TR
dc.subject aktif çamur tr_TR
dc.subject noniyonik yüzey aktif madde tr_TR
dc.subject nonylphenol en_US
dc.subject nonylphenol ethoxylate en_US
dc.subject surfactants en_US
dc.subject biodegradation en_US
dc.subject respirometer en_US
dc.subject modeling en_US
dc.subject activated sludge en_US
dc.subject nonionic surfactant en_US
dc.title Nonil Fenol Etoksilatın Aerobik Parçalanmasının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Nonylphenol Ethoxylate Aerobic Biodegradation en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11462.pdf
Boyut:
866.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama