Ege Denizinin Dalga Gücü Potansiyelinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Özger, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Jadidoleslam, Navid tr_TR
dc.contributor.authorID 10038823 tr_TR
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Civil Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-10T08:40:44Z
dc.date.available 2017-03-10T08:40:44Z
dc.date.issued 2014-06-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 1999-2013 dönemi için üçüncü nesil olan spektral dalga   modeli MIKE 21 SW'i kullanarak Ege Denizinin dalga gücü incelenmiştir. Bu modellemede ilgili bölgede mevcut çoklu yüzen istasyon verileri kullanılmıştır. Bu istasyonlar Dalaman, Bozcaada, Athos, E1M3A, Lesvos, Mykonos, Santorini, Saronikos ve Skyros'dan ibaretler.     Dalaman ve Bozcaada istasyonlarının ölçülmüş verileri NATO-TU WAVES Projesinden alınmıştır ve diğer istasyonlar yunanistanın tarafından yönetilen kurum HCMR tarafından temin edilmiştir.    Kalibrasyon için kullanılan 9 istasyon için bulunmuş olan istastistik değerlerndirmelerin neticesinde modelin güvenilebilirliği denetilmiştir ve modelin yüksek dayanabilirliği ortaya konulmuştur. Bu çalışmada belirgin dalga yüksekliği için modelin verdiği değerler ve ölçülmüş değerlerin korelasyon katsayıları yüksek derecede cevaplar vermiştir.  Bu model MIKE Zero Ağ üretimine dayanmaktadır. Bu ağın 5927 düğümü ve 10081 elemanı vardır. Batimetre verileri NOAA'dan sağlanmıştır. Her 6 saat ara'ile 0.125 derece çözünürlükle rüzgar verileri ECMWF (Era-Interim) veri tabanından sağlanmıştır. Dalga modeli 9 yüzen istasyondaki ölçümlerle kalibre edilmiştir. Belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodu gibi dalga karakteristikleri modelde yüksek bir hassaslıkla hesaplanmıştır.    Ortalama 15 yıllık verilere dayanarak modelden dalga gücü atlası üretilmiştir. Türkiye kıyılarına yakın, dalgaların geliş yoluna bağlı olarak ortalama dalga gücü 2 kW/m bulunmuştur. Türkiye'nin adalara bakan kıyılarında, adalardan sonra kıyıya yaklaşan dalgaların daha gücü vardır. Ege Denizinin orta kısımlarında, kıyı bölgesine göre daha yüksek dalga gücü potansiyeli mevcuttur. Bu kısımdaki dalga gücü 4 kW/m'den daha büyüktür. Model çalışmalarında hesaplanan en büyük ortalama dalga gücü iki yerde ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi İkara ve Mykonos adaları arasında, diğeri ise Kasos ve Crete adaları arasında meydana gelmiştir. Bu iki noktada maksimum ortalama dalga gücü 5.2 kW/m'ye ulaşmıştır.    Bu çalışmada mevsimlik analiz sonuçları 8 kW/m'den daha yüksek olarak Ege Denizinin kuzey kısmında, kışın meydana geldiğini göstermiştir. En büyük ortalama dalga gücü oluşma yeri, kıştan ilkbahara geçerken, çalışma alanının kuzeyinden orta güney kısmına, yönü Crete ve Kasos adaları arasına kaymaktadır.Modelleme ile çalışma alanının batısı ve ortasında sıra ile en düşük ve en yüksek dalga gücü potansiyeli bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study the wave power in Aegean Sea was simulated over the period from 1999  to 2013 using a third-generation spectral wave model MIKE 21 SW.The model is built in MIKE Zero mesh generator and the mesh consists of 5927 nodes  and 10081 elements. Bathymetry data obtained from NOAA and Significant Wave  Height and Mean Wave Period of the 5 stations: Dalaman, Bozcaada obtained from  NATO-TU WAVES and Athos, E1M3A and Saronikos originally taken from HCMR  database.    Wind data with 0.125 degree resolution for every 6h interval was obtained from  ECMWF (Era-Interim) database. The wave model calibrated by 5 buoy stations  measurements and the generated wave characteristics such as significant wave height  and mean wave period gave a high accuracy of the model.    Wave power atlas was generated based on an averaged 15 years wave data obtained  from model. Near Turkish coast, mean wave power found 2 kW/m depending on the  way of the waves, waves traveling after islands have less power in Turkish coasts.  Wave power in the middle Aegean have higher wave power potentials compared to  coastal regions where the calculated mean wave power in this area is more than 4  kW/m. Maximum mean wave power observed from simulations are located in 2  locations between Ikaria and Mykonos islands and between Kasos and Crete islands  reaching 5.2 kW/m.    Results of the seasonal analysis in this study demonstrate that the maximum wave  power values in winter occurs in northern part of the Aegean Sea with more than  8 kW/m. Maximum mean wave power occurrence location from winter to spring  changes from north to middle southern part of the study region, between Crete and  Kasos islands.The western and middle part of study area found to have least and most wave power potential respectively. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13944
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ege Denizi tr_TR
dc.subject  dalga tr_TR
dc.subject Gücü tr_TR
dc.subject Modelleme tr_TR
dc.subject Simülasyon tr_TR
dc.subject Mıke 21 Sw tr_TR
dc.subject Wave Power en_US
dc.subject  aegean Sea en_US
dc.subject Modeling en_US
dc.subject Mike 21 Sw en_US
dc.subject Simulation en_US
dc.subject Ocean Waves en_US
dc.title Ege Denizinin Dalga Gücü Potansiyelinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Wave Power Potential Assessment Of Aegean Sea en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10038823.pdf
Boyut:
28.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama