İnşaat sektöründe kullanılan kurumsal kaynak planlama sistemlerinin bütünleşik bilgi yönetimindeki rolünün incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Açıkalın, İbrahim Utku
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İnşaat Yönetimi ve Bilişimi’nin ortak araştırma alanı olan, Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemleri (Yazılımsal) Bütünleştirme ve Bilgi Yönetimi açısından incelenmiş ve paralel olarak, inşaat sektörü’nde kullanılan KKP sistemlerinin Veri ve Bilgi Seviyesinde (Yazılımsal) Bütünleştirmeye olan katkısı araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak Bütünleştirme Seviyeleri ve Yöntemleri temel alınarak, (yazılım) bütünleştirmesine ait bir kavramsal görünüş oluşturulmuştur. Takip eden safhada veri ve bilgi seviyesinde yazılımsal bir bütünleştirme’yi sağlamaya yönelik sıralı süreçler içeren bir (bütünleştirme) çerçevesi tasarlanmıştır. Ardından, KKP sistemlerinin, Türk İnşaat Sektöründeki mevcut kullanım durumunu ve kurumsal uygulamaları araştırmak için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada son olarak, (genel bağlamda) hem inşaat sektöründe hem de sektöre hizmet veren yazılım firmalarında KKP sistemlerinin veri ve bilgi seviyesinde bütünleştirme’ye katkısını, (özel olarak da) geliştirilen çerçevede yer alan yöntemlerin uygulanabilirliğini araştırmak amaçlı, Vaka Çalışmaları gerçekleştirilmiş, bulgular çalışma kapsamında değerlendirilmiştir._x000D_ Sonuç olarak inşaat firmalarının süreçlere değer katmak ve rekabet avantajı elde etmek açısından Bütünleşik Bilgi Sistemlerine (BBS) ihtiyaç duydukları ve bu doğrultuda genellikle KKP sistemlerine yatırımda bulundukları anlaşılmıştır. Çalışmada KKP sistemi kullanan kuruluşlarda yaklaşık olarak %50 oranında Veri ve Bilgi Seviyesinde Bütünleşmenin gerçekleşmiş olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç KKP kullanımın Veri ve Bilgi Seviyesinde Bütünleştirme’ye katkısının yadsınamaz bir oranda olduğunu göstermektedir. KPP sistemi gibi BBS’lerinin, bilgiyi merkezileştirdiği ve merkezileşen bilginin de, modüller(kompakt yazılımlar) arası iletişim, raporlama, sistem geliştirme, karar-destek ve etkin süreç yönetimi gibi konularda faydalar sağladığına dair bulgular elde edilmiştir.
In this study, contribution of the Enterprise Resource Planning (ERP) systems which are used in construction industry on Data and Information Level (software based) Integration is investigated as parallel with the examination of ERP systems in terms of (software based) Integration and Information Management. In the study first of all, a conceptual view belongs to (software) integration is constituted in the basis of Integration Levels and Methods. In the following phase, a (integration) framework containing sequential processes is designed for the aim of providing a data and information level software integration. Afterwards, a questionnaire survey is executed to investigate the implementation status of existing ERP systems being used in Turkish Construction Industry. Finally in the study, case studies are implemented, in both the construction industry and the firms that serving the industry, for the purpose of investigating (on general context) the contribution of ERP systems used in construction industry on Data and Information Level integration, (and also specially) applicability of the methods which take place in that designed framework, and indications are evaluated within this study._x000D_ As conclusion, it is comprehended that, construction firms feel the need for Integrated Information Systems (IIS) in terms of adding value to processes and gaining competitive advantages, and firms generally invest on ERP systems on this direction. In the study, it is exposed that, Data and Information Level Integration is realized in a proportion of 50% in the companies which use ERP systems. This result shows that the contribution of ERP usage on Data and Information Level Integration has an undeniable proportion. Evidences, concerning that IISs like ERP systems centralize information and this centralized information is useful for the issues like communication of modules (compact softwares), reporting, systems development, decision supporting and effective process management, are derived.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
KKP, Kurumsal Kaynak Planlama, Bütünleştirme, Bütünleşik Bilgi Yönetimi, Veri ve Bilgi Seviyesi, ERP, Enterprise Resource Planning, Integration, Integrated Information Management, Data and Information Level
Alıntı