2024 Aluminyum Alaşımının Mikro Ark Oksidasyon Yöntemiyle Kaplanması Ve Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-24
Yazarlar
Özkara, İsa Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada mikro ark oksidasyon yöntemiyle 2024 aluminyum alaşımı üzerinde oluşturulan oksit tabakasının özellikleri incelenmiştir. Yüzey teknolojileri alanında önemli bir yere sahip olan mikro ark oksidasyon yöntemi sürekli gelişim halindedir. Bu yöntem ile her türlü aluminyum alaşımının yüzey özellikleri geliştirilebilmektedir. Mikro ark oksidasyon yöntemi (MAO) çoğu zaman geleneksel anodizasyon yöntemi ile karşılaştırılmaktadır. Ancak geleneksel anodizasyon yönteminden farklı olarak mikro ark oksidasyon yönteminde işlem parametreleri ve kullanılan yüksek akım/voltaj sayesinde daha gelişmiş kaplamalar elde edilebilmektedir. Bu yöntemle oluşturulan oksit tabakasının yapısı ve mikro ark oksidasyon işleminde uygulanan farklı voltajlar, akım yoğunlukları, bekleme süreleri ve zamanın etkisi gibi değiştirilebilen parametrelerin kaplama yapısındaki değişim ve etkisi araştırılarak, oksit tabakasındaki morfolojik ve mekaniksel değişim gözlenmiştir. Elde edilen oksit tabakası kalınlık, mikrosertlik, pürüzlülük, ıslatma açısı, XRD difraksiyon analizi, aşınma ve korozyon dirençleri bakımından incelenmiştir.
In this study, the improvement of surface properties of 2024 aluminum alloys coated with micro arc oxidation and the effects of variation on surface parameters were investigated. Micro arc oxidation (MAO) is new and improvable technology in surface process area and more aluminum alloys can be coated by this method. This method is similar to conventional anodization process but we can obtain advanced coatings owing to using high voltage, current density and other process parameters of micro arc oxidation. Micro arc oxidation process is carried out in different voltage values, different current density, different duty cycle and different time durations. Oxidized and untreated specimens are observed with scanning electron microscope examinations, roughness, contact angle and hardness measurements and X-ray diffraction analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
2024, Aluminyum, Aşınma, Kaplama, Korozyon, Mikro Ark Oksidasyon., 2024, Aluminum, Coating, Corrosion, Wear, Micro Arc Oxidation
Alıntı