Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Sol - Jel Yöntemi İle Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Tepehan, Fatma Z. tr_TR
dc.contributor.author Durmuş, Orkun tr_TR
dc.contributor.authorID 406044 tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-13T16:09:44Z
dc.date.available 2015-05-13T16:09:44Z
dc.date.issued 11.07.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada vanadyum oksit filmleri döndürerek kaplama ve daldırarak kaplama sol-jel metotlarıyla hazırlanmıştır. Başlangıç malzemesi olarak vanadium tri-isopropoxide oxide ve vanadium oxyacetylacetone, katalizör olarak asetik asit, çözücü olarak ise isopropranol ve metanol kullanılarak iki farklı sol hazırlamıştır. Hazırlanan filmler değişik sıcaklıklarda, değişik sürelerde ve değişik gaz ortamlarında ısıl işlemlere tabi tutulmuştur. Yüksek sıcaklıklarda yapılan ısıl işlemlerin film stokiyometrisine etkisi araştırılmıştır. Yapılan ısıl işlemler sonucu VO2 (B) ve VO2 (M) filmleri elde edilmiştir. Ardından düşük sıcaklıklarda yapılan ısıl işlemlerin, film kalınlığının ve anlık sıcaklık değişiminin filmlerin optik özellikleri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Son olarak VO2 (B) filmleri ile VO2 (M) filmlerinin yüzey morfolojileri ve optik özellikleri karşılaştırılmıştır Filmlerin optik parametreleri NKD spektrofotometresinden elde edilmiştir. Filmlerin kristal yapıları ve yüzey morfolojileri sırasıyla X-ışını kırınımı (XRD) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) kullanılarak analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, vanadium oxide films were prepared by sol–gel spin coating and sol-gel dip coating methods. Vanadium tri-isopropoxide oxide and vanadium oxyacetylacetone as precursor, acetic acid as catalyzer, isopropanol and methanol as solvent were used to prepare two different solution. Prepared films were annealed at different annealing temperatures, for different times and in different ambient gases. The effect of high temperature annealing to the film stoichiometry were investigated. VO2 (B) and VO2 (M) films are obtained. Then the effects of film thickness, low temperature annealing and instant temperature change on the optical properties of vanadium oxide thin films were observed. Finally the surface morphology and the optical properties of VO2 (B) and VO2 (M) films were compared. Optical parameters of the films were obtained from the NKD spectrophotometer. The crystalline structure and surface morphology of the films were analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) and Atomic Force Microscopy (AFM), respectively. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1500
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İnce Film tr_TR
dc.subject Vanadyum Oksit tr_TR
dc.subject Sol-jel Yöntemi tr_TR
dc.subject Thin Film en_US
dc.subject Vanadium Oxide en_US
dc.subject Sol-gel Method en_US
dc.title Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Sol - Jel Yöntemi İle Hazırlanması Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Preparatıon And Characterızatıon Of Vanadıum Oxıde Thın Fılms By Sol – Gel Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11871.pdf
Boyut:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama