Elastik zemine oturan dairesel çubukların analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akbulut, Ali Ulaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada,başlangıç değerler ve taşıma matrisi metotu kullanılarak elastik zemine oturan dairesel kirişler için kesit tesirleri fonksiyonları ve grafikleri yaklaşık olarak elde edilmiştir.Diferansiyel geçiş matrisinde yapılacak basit değişiklikler ile elastik zemine oturmayan yada dinamik hal için taşıma matrisleri bu metotla kolayca elde edilebilir.Dairesel çubuklar için taşıma matrisi picard açılımı ve matrisant integral serisi yöntemiyle elde edilmiştir.
In this study , find out to functions of section effects and their graphics for circular bars on an elastic soil using the Initial values and Carry-Over Matrix Method.Dynamic calculation or bars which not settlement on elastic foundation can be easly catch with simple changing on the differantial matrix.To obtain Carry-Over matrix for circular bars using picard iteration and matrisant integral series .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Çubuk Sistemler, Başlangıç Değerler, Taşıma Matrisi, Picard Açılmı, Matrisant, Elastic Foundation, Bar Systems, Initial Values, Carry-Over Matrix, Picard Iteration, Matrisant
Alıntı