Metro İstasyonlarında Yolcu Hareketlerinin İncelenmesi, İstanbul Metrosu Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-10
Yazarlar
Erdaloğlu, Nesrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber şehirlerin kalabalıklaşması ve ulaşım sistemlerinin bu kalabalığı karşılayıp karşılayamayacağı akılları kurcalayan sorular olarak gündemde kalmıştır. Bu gibi sistemlerin tasarımı yapılırken nüfus yoğunluğu ve nüfusun artış miktarı göz önüne alınması, gelecekteki yolcu miktarını karşılayabilmek için hayati bir öneme sahiptir. Bu tez çalışmasında metro istasyonlarındaki yolcu hareketlerinin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmalar kapsamında İstanbul Metrosu’nun zirve saatlerde Taksim – 4.Levent arası istasyonları incelenmiştir. Her yaş grubu için bu 6 istasyonda istasyona iniş ve istasyondan çıkış süreleri grafiksel olarak gösterilmiştir. Bu süre kullanılarak ve yolcuların yürüdüğü yolların uzunlukları ölçülerek yaş grupları için bir ortalama hız bulunmuştur. Bu ortalama hız her yaş grubu için standartlarda yer alan ortalama hızlar ile karşılaştırılmıştır. Yürüyen merdivenlerin ve turnikelerin yolcu istemlerinin hesaplanabilmesi için de 4. Levent istasyonundaki turnikeler ve yürüyen merdivenler zirve saatlerde iki saat boyunca gözlemlenmiş olup yolcu sayıları 5 dk’lık aralıklarla not edilmiştir. İstanbul Metrosu’nda yolcuların hızlarının hesabı, turnikelerin ve yürüyen merdivenlerin yolcu istemlerinin hesabı çalışma kapsamında belirlenmiştir ve standartlarla karşılaştırılarak mevcut durumu değerlendirilmiştir.
As cities are being more crowded, a question preoccupies people s mind: will transportation systems overcome this crowd? Before designing this systems, population and increase rate of the population must be thought. This is important because to overcome the future passenger rate is concerned about this. In this research, an analysis of the metro passenger movements in metro stations is conducted. Taksim- 4.Levent stations in Istanbul metro are examined in peak hours. Ascending and descending times of passengers for 6 stations for each age group are shown graphically. Using these times and projecting the walkways, speed of the passengers calculated for each age group. For each age group, these average speeds are compared with the standart speeds. To calculate the passenger demand of the escalators and pay gates, escalators and the pay gates in the 4. Levent station were observed in the peak hours and the passengers for each were noted in the intervals of 5 minutes in 2 hours. For the İstanbul Metro, walking speeds of passengers, passenger demand of pay gates and escalators were determined and compared with the standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İstanbul Metrosu, Yolcu hareketleri, İstanbul Subway, Pedestrian movements
Alıntı