Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Lamelli Zincirlerin Çeşitli Yöntemlerle Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, Demet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yürüyen merdivenlerde kullanılan lamelli zincir baklasının analitik metodla, modern sayısal metodlarla ve deneysel olarak incelenmiştir. Öncelikle standartlara uygun bir yürüyen merdiven ve bu yürüyen merdivende kullanılacak lamelli zincir boyutlandırılmış, zincire gelen çekme kuvveti hesaplanmıştır. Gerilme analizleri ilk olarak analitik yöntemle yapılmıştır. Daha sonra en yaygın modern sayısal yöntemler olan sonlu elemanlar metodu (Finite Element Method, FEM) ve sınır elemanları metodu (Boundary Element Method, BEM) ile zincir baklasının analizi yapılmıştır. FEM analizleri için ANSYS® programı, BEM analizleri için BEASY® programı kullanılarak bakla üzerindeki maksimum ve minimum gerilme ile deformasyon bölgeleri incelenmiştir. Daha sonra zincir baklasını deneysel gerilme analizi yapılmıştır. Elde edilen tüm gerilme analizi sonuçları karşılaştırılmış, gerilme analizi yöntemlerinin birbirlerine göre üstünlükleri ve farkları değerlendirilmiştir.
In this study, the analysis of the roller chain which are used as driving element in escalators have been done by analytical, modern numerical and experimental methods. First, an escalator confirming to the standards and the roller chains which are used with this escalator have been dimensioned and the forces applied to the roller chain have been calculated. First stress analyze has been performed with analytical methods. Then analyze of the chain had been done by means of two most popular modern numerical methods, Finite Element Method (FEM) and Boundary Element Method (BEM). For FEM and BEM analysis ANSYS® and BEASY® software have been used for examining the maximum and minimum stresses and deformation regions. Finally, the experimental stress analyze had been presented. All stress analyze results have been compared and the properties of the analyze methods have been determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Yürüyen Merdiven, Zincir, Sınır Elemanlar Metodu, Sonlu Elemanlar Metodu, Gerilme Analizi, Escalator, Chain, Boundary Element Method, Finite Element Method, Stress Analysis
Alıntı