Büyük Kesitli Tünel Kazısı Sırasında Çevre Yapılarda Meydana Gelen Oturmaların Sayısal Modelleme İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-01-13
Yazarlar
Nurnur, Herman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ICA İÇTAŞ - ASTALDI adi ortaklığına inşa ettirilen ve EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından projelendirilen Çamlık Tüneli ile çevresinde bulunan bir su deposunun etkileşimi incelenmiştir. Öncelikle Çamlık Tüneli ve bulunduğu alan bir bütün olarak jeolojik ve hidrojeolojik açıdan araştırılmıştır. Tez çalışmasına konu olan kesimde yapılan sondajlar ve laboratuvar deneyleri sonuçlarına göre, tespit edilen jeolojik birimler için mühendislik jeolojisi çalışmaları yapılmıştır. Bu birimlere ait yerinde (in-situ) kaya dayanım parametreleri hesaplanmıştır. Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) esaslarına göre inşa edilecek olan tünel için kazı ve destekleme tip kesitleri oluşturulmuştur. Ardından ilgili kesim için, sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan PLAXIS 2D programı kullanılarak stabilite analizleri yapılmıştır. Tünel imalatı sırasında arazide yapılan jeomekanik ölçümlere ait sonuçlar gösterilerek elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
In this study, the interaction between Çamlık Tunnel and a water reservoir in the vicinity has been studied. Çamlık Tunnel Project is contracted by General Directorate of Highways of Turkish Government to ICA İÇTAŞ - ASTALDI Joint Venture and designed by EMAY International Engineering and Consultancy Inc. Primarily, Çamlık Tunnel and its area have been researched geologically and hydrogeologically as a whole. Engineering geology studies have been carried out for the geological units determined according to the results of drillings and laboratory tests conducted in the subjected section of this study. The in-situ rock strength parameters of these units have been calculated. Excavation and support type sections have been established for the tunnel to be constructed according to New Austrian Tunneling Method (NATM) principles. Then stability analyzes have been carried out for the relevant section by using the PLAXIS 2D program which is running with the finite element method. The results of the geomechanical measurements performed during the tunnel construction have been shown and the obtained data have been evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi, Sayısal Modelleme, Yer Değiştirme Ölçümleri, Büyük Kesitli Tünel Kazısı, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Jeoteknik Ölçüm Ve Gözlem, Tünel Stabilite Analizi, Tünel Açma Yöntemleri, Sağlamlaştırma Ve Destekleme, Plaxis 2d, Çamlık Tüneli, New Austrian Tunneling Method (natm), Numerical Modelling, Displacement Measurements, Large Section Tunnel Excavation, Finite Element Method, Geotechnical Measurement And Monitoring, Tunnel Stability Analysis, Tunneling Methods, Reinforcement And Support, Plaxis 2d, Çamlik Tunnel
Alıntı