Atom Transfer Radikal Polimerizasyon’da İn Situ Bakır (ı) Oluşumu

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Mert Balaban, Hümeyra tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T11:29:51Z
dc.date.available 2015-06-01T11:29:51Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada stirenin (St) Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) Cu(II)/PMDETA ya da silika jel destekli (SG)-Cu (II)/PMDETA katalizi kullanılarak elektron transfer bileşikleri varlığında gerçekleştirildi. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde St ATRP’sinde fruktoz, askorbik asit, p-metoksifenol, p-ter-bütilfenol ve dihidrokinonun Cu (II)/PMDETA kompleksi için elektron transfer bileşiği olarak kullanımı gösterildi. Kullanılan elektron transfer bileşiklerinden fruktoz ve askorbik asitin Cu (II) tuzunu Cu(I)’e indirgemede daha etkin olduğu gözlendi. Fruktoz ve askorbik asit konsantrasyonunun polimerizasyon kinetiği üzerine etkisi incelendi. İkinci bölümde ise St ATRP’si Cu (II)/PMDETA kompleks katalizi, sodyumtiyofenolat (PhSNa) ya da p-metoksitiyofenol gibi elektron transfer bileşikleri kullanılarak belirli miktarda hava varlığında gerçekleştirildi. Polimerizasyon mekanizmasını aydınlatmak için kinetik çalışmalar ve spektroskopik (UV-VIS ve MALDI–TOF) ölçümler yapıldı. Polimerizasyonların birinci dereceden kinetik izlediği ve sayıca ortalama molekül ağırlıklarının (Mn) monomer dönüşümüyle doğrusal olarak arttığı gözlendi. Üçüncü bölümde ise Cu (II)/PMDETA/fruktoz (ya da askorbik asit) katalizi kullanılarak hazırlanan doğrusal veya sekiz kollu yıldız şekilli polistiren (PS) homopolimerleri metil metakrilat (MMA) ile zincir uzatma polimerizasyonunda makbaşlatıcı olarak kullanılıp PS-PMMA blok kopolimerleri hazırlandı. Bunun yanında, Cu(II)/PMDETA/PhSNa (ya da p-metoksitiyofenol) katalizi kullanılarak belirli miktarda hava varlığında gerçekleştirilen ATRP ile sentezlenen PS homopolimerleri PS-PMMA blok kopolimeri hazırlanmasında makrobaşlatıcı olarak kullanıldı. Son bölümde ise, St ATRP’si SG-Cu(II)/PMDETA kompleksi, sodyumfenoksit (PhONa) ya da p-metoksifenol kullanılarak belirli miktarda hava varlığında gerçekleştirildi. Geri kazanılan katalizin aktivitesini önemli oranda koruduğu gözlendi. Zincir uzatma polimerizasyonları ve kinetik çalışmalar polimerizasyonların yaşayan karakterini doğruladı. tr_TR
dc.description.abstract In the present work Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) of styrene (St) was performed using Cu (II)/PMDETA or silica gel (SG) supported-Cu(II)/PMDETA complexes in the presence of reducing agents. This work consists of four main parts. In the first part, fructose, ascorbic acid, p-methoxyphenol, p-tert-butylphenol, and dihydroquinone were used as reducing agent for Cu (II)/PMDETA complexes in ATRP of St. Fructose and ascorbic acid were found to be more efficient in reducing Cu (II) to Cu (I). The effect of fructose and ascorbic acid concentration on polymerization kinetics was investigated. In the second part, ATRP of St was conducted in the presence of definite amount of air using Cu (II)/PMDETA as catalyst, sodium thiophenolate (PhSNa) or p-methoxythiophenol as reducing agent. Kinetic experiments and spectroscopic measurements (UV-VIS and MALDI-TOF) were performed to clarify the polymerization mechanism. Polymerizations followed first order kinetics and number average molecular weights (Mn) increased linearly with increasing monomer conversion. In the third part, linear and eight arm star-shaped polystyrene (PS) homopolymers prepared via ATRP using Cu(II)/PMDETA/fructose (or ascorbic acid) catalyst system were applied as macroinitiator for chain extension polymerization with methyl methacrylate (MMA). Furthermore, PS homopolymers synthesized via ATRP in the presence of definite amount of air using Cu(II)/PMDETA/PhSNa (or p-methoxythiophenol) as catalyst were applied as macroinitiator for the synthesis of PS-PMMA block copolymers. In the last part ATRP of St was conducted in the presence of definite amount of air using SG supported-Cu(II)/PMDETA complexes as catalyst and sodium phenoxide (PhONa) or p-methoxy phenol as reducing agent. Chain extension polymerizations and kinetic experiments verified the living character of the polymerizations. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4124
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) tr_TR
dc.subject Destekli Kataliz tr_TR
dc.subject Silika tr_TR
dc.subject Blok Kopolimer tr_TR
dc.subject Yıldız Polimer tr_TR
dc.subject Tiyofenol tr_TR
dc.subject Fenol tr_TR
dc.subject Fruktoz. tr_TR
dc.subject Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) en_US
dc.subject Supported Catalyst en_US
dc.subject Silica en_US
dc.subject Block Copolymer en_US
dc.subject Star Polymer en_US
dc.subject Thiophenol en_US
dc.subject Phenol en_US
dc.subject Fructose. en_US
dc.title Atom Transfer Radikal Polimerizasyon’da İn Situ Bakır (ı) Oluşumu tr_TR
dc.title.alternative In Situ Copper (i) Formation In Atom Transfer Radical Polymerization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7603.pdf
Boyut:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama