Tarlabaşı Bölgesinde Yaşayan Çocukların Çevrelerini Algılaması Ve Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güngör, Hüsniye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüze değin sosyal bilimlerin bir çok alanı çocuklar ve mahalleleri konusuna değinmiştir. Planlama teorisi alanında çocuk konusunu ele alan çalışmalar genellikle açık alanları kullanımı ile ilgilenmiştir. Şehircilik literatüründe ‘slum’ olarak tanımlanan çöküntü alanları, en genel anlamıyla, şehirlerin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınma sürecine tam olarak entegre olamamış, gelişmemiş alanlarını ya da bölgelerini tanımlar. Tezin uygulama kısımının yapıldığı alan olan İstanbul’un Tarlabaşı bölgesi de kent merkezindeki çöküntü alanlarından biridir. Kent merkezindeki çöküntü alanlarının tüm fiziksel ve sosyal özellikleri Tarlabaşı’nda da görülmektedir. Alan araştırmasının amacı, bu tez çalışmasının genel amaçlarına paralel olarak, Tarlabaşı’nda yaşayan çocuklarla, buradaki sorunların belirlenmesine yönelik bir çalışma yapmaktır. Çocukların yaşam çevrelerini nasıl algıladıkları ve değerlendirdiklerini anlamak için araştırmada yöntem olarak, bu alanda yapılan uluslar arası çalışmalarda da olduğu gibi gözlem, görüşme ve anket teknikleri kullanılmıştır.
Up to now, many areas of social science interested in the subject of child and its neighborhood. The studies concerns the topic child usually takes place in the areas of habitat, ecology, development psychology, the socialization of childhood, sociology and the planning theory. The problems of children as it is taken in all these researches and approaches are the followings: The increase in child crime, the child labor, the draw of children to drugs by cities, the exploit of child, street children, the deprivation of green areas and playgrounds in cities, etc. The most striking parts of the cities on this aspect are the ‘slums’ in the central. Tarlabaşı, which is the area chosen for this research is also one of the slums, debris areas in the center of the city. All physical and social characteristics of debris areas, which were described in the fifth part, exist in Tarlabaşı. The objective of this research is, when presenting the child friendly cities as visions, to fulfill an environment perception and evaluation study aimed to designate the problems of this area, with the children living in Tarlabaşı.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çocuk dostu şehirler, çöküntü alanları, Tarlabaşı, kent merkezi, Child friendly cities, slum, Tarlabaşı, city centrum
Alıntı