Havacılık Tedarik Zincirinde İkram Hizmetlerinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Tatlılıoğlu, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İkram Hizmetleri; tedarikçilerden hammadde temini, stok yönetimi, üretim planlama ve dağıtım planlaması gibi öğeleri içeren karmaşık bir tedarik zinciri ağına sahiptir. Bu karmaşık süreçte işletmelerin belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek için bir çok önemli kararlar almaları gerekmektedir. Bu çerçevede problemleri çözmek için gerçek verilere dayalı matematiksel modeller kurmak, karar vermede ve belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada tedârik zinciri yönetimi, dış kaynak kullanımı ve lojistikte dış kaynak kullanımı anlatılmış olup havaalanında lojistik kapsamına giren faaliyetler incelenmiş ve Esenboğa Havaalanında faaliyet gösteren bir ikram şirketinin tedârik zinciri yönetimi anlatılarak dağıtım maliyetlerinin minimize edilmesine yönelik bir tamsayılı doğrusal programlama modeli kurulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, dağıtım maliyetlerinin matematiksel modeller kurularak minimize edilebileceğini gösterilmiştir.
Catering services have a complicated supply chain network that includes processes like purchasing raw materials, inventory management, production planning and distribution planning. In this complexity, important decisions are taken to eliminate uncertainties. Development of mathematical models will play crucial roles to support decisions which will sort out problem. In this study, supply chain management, outsourcing and outsourcing in logistics are explained, operations in airports which are included in the scope of logistics and a catering firm’s supply chain management are examined and an integer linear programming model is developed to minimize the distribution costs. Application of the model is implemented for a catering firm which operates in Esenboğa Airport. Achievements of this study show remarkable reductions in total distribution costs by using a mathematical model that integrates all effective factors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, İkram Hizmetleri, Tamsayılı Doğrusal Programlama, Supply Chain Management, Logistics, Catering Services, Integer - Linear Programming
Alıntı