Dizel Motor Yağ Tüketiminin Modellenmesi Ve Deneysel Verilerle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kurnaz, Göktan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir ağır hizmet dizel motor için piston dinamiği, segman dinamiği ve yağ tüketim modeli oluşturulmuştur. Yapılan simülasyonlarda ölçülen silindir içi basınç eğrileri kullanılmıştır. Bu model kullanılarak, tepe silindir basıncının piston dinamiği, segman dinamiği ve sonuç olarak motorun yağ tüketimi üzerindeki etkileri belirli sabit rejim çalışma noktalarında incelenmiştir. Bu çalışma noktalarında farklı silindir basınç karakteristikleri denenirken, motor dönme hızı ve çıkış yükü sabit tutulmuştur. Ayrıca motorun anlık yağ tüketimi farklı silindir basınçları ile SO2 izleme yöntemi ile ölçülmüş ve teorik modelden elde edilen bulgularla deneysel veriler kıyaslanmıştır. Tepe silindir basıncının piston ve segman dinamiği üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüş fakat yağ tüketimi üzerinde önemli bir değişiklik yaratmadığı gözlenmiştir.
In this study an integrated analytical piston dynamics, ring dynamics and lube oil consumption model is established for a heavy-duty diesel engine. Measured in-cylinder pressure curves are used as input for the simulations. Using this model, the effect of cylinder peak firing pressure on piston dynamics, ring dynamics and as a result, on oil consumption is investigated at certain steady state operating conditions. Engine torque and speed are kept constant while the cylinder pressures are varied during the investigation. The oil consumption of the engine is also measured using SO2 tracing technique for different peak firing pressures and a comparison is made between analytical findings and acquired data. Peak firing pressure is found to be an effective parameter for piston and ring dynamics but significant effect on oil consumption is not observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yağ, tüketim, piston, segmanlar, yanma, basınç, oil, consumption, piston, ring, combustşon, pressure
Alıntı