Intra-industry Trade And Production Based Pollution

dc.contributor.advisor Kayalıca, Özgür tr_TR
dc.contributor.author Şen, Suphi tr_TR
dc.contributor.authorID 227564 tr_TR
dc.contributor.department İktisat tr_TR
dc.contributor.department Economics en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:11:06Z
dc.date.available 2017-01-03T13:11:06Z
dc.date.issued 2008
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008 en_US
dc.description.abstract Environmental pollution is one of the major problems countries are facing in this century. Most of the countries are trying to protect themselves using various policies to prevent pollution. This paper is an attempt to determine optimal environmental policies under different circumstances. We construct a partial equilibrium model with two identical countries and two firms. Each firm is operating at its home country. Firms are producing homogeneous goods to be consumed in both countries. Each government's policy instruments are import tariff and quantity restriction on pollution. Every individual country is affected from the pollution generated during the production process of its own firm. The technology for abating the pollution is available to both firms. Agents play a three-stage game. At the first stage, governments determine the quantity restriction levels on pollution. At the second stage, governments determine the import tariffs. At the third stage, firms choose their output levels observing these policy instruments. Firstly, the model shows that efficiency in pollution abatement technology plays a crucial role on welfare maximizing behaviour of governments. A critical level of pollution abatement technology determines the preponderance of environmental misgivings in their welfare maximizing behavior. More efficient the firms in pollution abatement technology, governments' are inclined to be less strict in their policies to reduce negative environmental externalities. Secondly, our analysis compares optimal policies under non-cooperative and cooperative behaviour of governments for environmental policies. By cooperation, in environmental policies, environmental pollution can be reduced. Furthermore, we examine the effects of the liberalizing trade on environment. Free trade makes governments to be less strict in their policies about environment. Keywords: Intra-industry Trade, Pollution Quota, Trade and Environment JEL Codes: F1, H2 tr_TR
dc.description.abstract Son yüzyılın en büyük sorunlarindan biri çevre kirliliğidir. Ülkeler kirliliği önlemek için çeşitli politikalara başvurmaktadır. Bu çalışmada çeşitli durumlarda ülkelerin başvurduğu optimal çevre politikalari incelenmektedir. Bu amaçla iki ülkeli ve iki firmalı bir kısmi denge modeli oluşturduk. Her ülkede bir firma faaliyet etmektedir. Üretim hem yerli hem de yabancı pazar için yapılmaktadır. Hükümetlerin politika araçları ihracat tarifesi ve kirlilik kotasıdır. Ülkeler sadece yerel firmanın oluşturduğu kirlilikten etkilenmektedir. Kirliliği azaltma teknolojisi her firma için ulaşılabilirdir. Model üç aşamalı bir oyundan oluşmaktadır. Birinci aşamada hükümetler kirlilik kotasını belirler. İkinci aşamada yine hükümetler ihracat tarifelerini belirler. Son aşamada firmalar üretim miktarlarina karar verirler. Öncelikle hükümetlerin refah ençoklamasında, kirliliği azaltma teknolojisinin kritik bir önem taşıdığını gösterdik. Kirliliği önleme teknolojisin kritik bir seviyesi, hükümetlerin refah ençoklarken çevre hassasitinden ne kadar ödün vereceklerini belirlemektedir. Firmalar kirliliği önlemede etkinleştikçe hükümetler çevre politikalarında daha gevşek davranmaktadır. Ayrıca çevre politikalarında işbirliğinin kirlilik üzerine etkisi yine kirliliği önleme teknolojisinin etkinliğine bağlıdır. Son olarak serbest ticarete geçişin çevre politikalarina etkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Endüstriiçi Ticaret, Kirlilik Kotası, Ticaret ve Çevre Bilim Dalı Sayısal Kodu: F1, H2 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12442
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Ticaret tr_TR
dc.subject Çevre ekonomisi tr_TR
dc.subject Economics en_US
dc.subject Trade en_US
dc.subject Environmental economics en_US
dc.title Intra-industry Trade And Production Based Pollution en_US
dc.title.alternative Endüstriler İçi Ticaret Ve Üretim Kaynaklı Kirlilik tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
412061015.pdf
Boyut:
403.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama