Boraks Çözeltilerinde Probertit Çökmesine Ultrases Dalgalarının Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Bulutcu, A. Nusret tr_TR
dc.contributor.author Turan, Özsev tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:16Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Tinkal cevherinden boraks dekahidrat (Na2B4O7.10H2O) ve boraks pentahidrat (Na2B4O7.5H2O) üretiminde, cevherin çözünmesi sırasında, cevherin yapısında bulunan kalsiyum içeren minerallerden çözeltiye kalsiyum iyonları geçmekte ve çözelti probertitçe (NaCaB5O9.5H2O) aşırı doygun hale gelmektedir. Bu nedenle boraks dekahidrat ve pentahidrat üretimi sırasında probertit çökmesi kaçınılmazdır. Çöken probertit hem üretim hatlarının tıkanmasına hem de ürün saflığının bozulmasına neden olmaktadır. Kontrolsüz olarak gerçekleşen probertit çökmesine neden olan aşırı doygunluğun, boraks tuzları kristalizasyonundan önce kontrollü bir şekilde giderilmesi zorunludur. Bu çalışmada, boraks çözeltilerindeki probertit aşırı doygunluğunu gidermek için aşı kristallerinin yanı sıra ultrases dalgaları kullanılarak, probertitin kontrollü bir şekilde kristallendirilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla yapılan deneylerde, karıştırma hızı, sıcaklık, başlangıç kalsiyum ve boraks konsantrasyonu sabit tutulmuş, aşı kristali miktarı, uygulanan ultrases şiddeti ve süresi ise değişen parametreler olarak seçilmiştir. Bu değişen koşulların probertit çökmesine etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak ultrases, probertit çökmesini hızlandırmış ve istenilen kalsiyum konsantrasyonuna ulaşmak için gerekli aşı kristali miktarının azalmasını sağlamıştır. Ağırlıkça %0,3 ve %0,5 aşı kristali varlığında yarım saat süreyle uygulanan ultrasesin probertit çökmesine etkisinin, üç saat uygulandığı zamankiyle aynı olduğu görülmüştür. 1 dakika ve 30 saniye ultrases uygulama süreli deneylerde, uygulama süresi kısaldıkça ultrasesin probertit çökmesine etkisinin azaldığı belirlenmiştir. Ancak bu çok kısa süreli ultrases uygulamaları bile probertit çökmesini önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Deneyler sonunda, ultrases dalgalarının kristal şekli ve boyutu üzerine bir etkisinin olmadığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In the production of borax decahydrate (Na2B4O7.10H2O) and borax pentahydrate (Na2B4O7.5H2O) from tincal ore, gang minerals containing calsium can be dissolved in the borax solution and the solutions become supersaturated in probertite (NaCaB5O9.5H2O). Therefore, during the production of borax decahydrate and pentahydrate, precipitation of probertite is inevitable. Precipitated probertite can clog the solution transfer pipes and also contaminate the borax salts. In order to prevent these problems, calsium concentration in the borax solution should be reduced in a controlled way before the crystallization of borax salts. In this study, seed crystals accompanying ultrasound waves used to reduce the supersaturation of probertite in borax solution and probertite crystallizated in a controlled way. In experiments, mixing rate, temperature, initial calsium and borax concentration kept constant, amount of seed crystals, ultrasonic intensity and period of implementation choosed as varying parameters and determined the effects of this parameters on the probertite precipitation. The result of the experiments is that ultrasound application accelerates the probertite precipitation. Thus needed seed crystal amount to attain desired calsium concentration is reduced. Experimental findings show that three and half hour ultrasound application by using %0,3 and %0,5 seed crystals cause same effects on probertite precipitation. In the experiments with 1 minute and 30 second ultrasonic duration, it is determined that, the effects of ultrasound on precipitation of probertite become less, when duration become shorter. However, this short ultrasonic duration has already significant effects on precipitation of probertite. Lastly, ultrasound has no effect on crystal size and shape. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2669
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Boraks tr_TR
dc.subject Probertit tr_TR
dc.subject Ultrasonik Güç tr_TR
dc.subject Aşı Kristali tr_TR
dc.subject Çöktürme tr_TR
dc.subject Borax en_US
dc.subject Probertite en_US
dc.subject Ultrasound en_US
dc.subject Seed Crystals en_US
dc.subject Precipitation en_US
dc.title Boraks Çözeltilerinde Probertit Çökmesine Ultrases Dalgalarının Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Precipitation Of Probertite By Ultrasound In The Production Of Borax Salts en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7320.pdf
Boyut:
3.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama