İnce Daneli Zeminlerde Gerilme Boşalmasından Kaynaklanan Örselenmenin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Hüseyin Suha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kohezyonlu zeminlerde numune örselenmesinin, numunenin alındığı zemini temsil etmemesine neden olduğu bilinmektedir. Numune örselenmesi özellikle yumuşak zeminlerde deney sonuçlarını daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle zeminlerin özelliklerinin laboratuar deneyleriyle daha hassas bir şekilde belirlenebilmesi zemin projelerinin hem hassasiyetini artıracak hem de daha ekonomik olmalarını sağlayacaktır.Zemin mühendisliği açısından kohezyonlu zeminlerde numune örselenmesinin iki ana sebebi olduğu kabul edilmektedir. İlki numune alımı işleminden (delme, numune alma, saklama, çıkartma vs.) kaynaklanan mekanik örselenme, ki belli dikkat gösterildiği taktirde bu tip örselenme miktarının kabul edilebilir düzeyin altında kaldığını kabul edilmektedir, ikincisi ise numunenin üzerinde gerilme boşalması sebebiyle meydana gelen örselenmedir. Aşırı konsolide killerin, normal konsolide killere göre çok daha karmaşık bir gerilme geçmişine sahip oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada, aşırı konsolide killer üzerinde gerilme boşalması nedeniyle meydana gelen örselenmenin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak bir bağıntının bulunması amaçlanmıştır.Rowe hücresi ile numuneler hazırlanmış ve bu numuneler farklı anizotropik gerilmeler altında kesilmiştir. Her numunenin kesilmeden önce başlangıç kayma modülü belirlenmiştir. Zeminlerin başlangıç kayma modülünü belirleyebilmek için normal bir üç eksenli deney aletinde modifikasyonlar yapılmıştır. Numuneler anizotropik ve/veya izotropik olarak konsolide edilmiş, ardından üzerindeki bütün yükler kaldırılmış ve bir gün beklenilerek daha düşük bir gerilme seviyesinde yeniden yüklenilmiştir.
In cohesive soils; due to the sample disturbance the specimen can’t represent the soils that exist at the field. Sample disturbance effects test results especially on soft soils. If researchers determine the soil properties with higher precision this will reduce the all costs of the geotechnical projects. From the viewpoint of geotechnical engineering; sample disturbance consist of two components, one associated with mechanical disturbance caused by the sampler, handling, etc. and the other is due to the stress relief. Eliminate of the mechanical disturbance is inevitable. If technicians shows enough care to the sample, geotechnical engineers can ignore the effect of mechanical disturbance. It is known that overconsolidated soils shows more complex behavior than the normally consolidated soil.. Aim of this work is finding a relation which can reduce the effect of stress relief.In this work initial shear modulus and stress-strain relationships will be determined on over consolidated soil specimens. The degree of disturbance will be determined by using this data. Reconstituted soil samples will be used for laboratory tests. Samples are consolidated at anisotropic and/or isotropic conditions, after this all loads released after one day the sample is loaded with a lower pressure. A standart type triaxial test system is modified for determination of initial shear modulus. Initial shear modulus of every samples are determined before static test.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Örselenme, yumuşak kil, gerilme boşalması, aşırı konsolide zemin, Disturbance, soft clay, stress relief, overconsolidated soil.
Alıntı