Homojen Olmayan Elastik Konik Bir Kabuğun Üniform Olmayan Yanal Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
A., Avey
Z., Zerin
A., Deniz
Usal, M. R.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada homojen olmayan elastik kesik konik bir kabuğun uniform olmayan yanal basınç yükü etkisi altında stabilitesi incelenmiştir. Çalışmada, basit mesnetli homojen olmayan elastik malzemelerden oluşan konik kabukların temel bağıntıları çıkarılmış, değiştirilmiş Donnell tipi stabilite ve deformasyon uygunluk denklemleri elde edilmiş ve bu denklemlere Galerkin yöntemi uygulanarak uniform olmayan yanal basınç yükü için analitik ifade elde edilmiştir. Elde edilen ifade çevresel dalga sayısına göre minimize edilerek uniform olmayan kritik yanal basınç yükünün minimum değeri bulunmuştur. Son olarak da hesaplar yapılarak, koni parametrelerinin ve homojen olmamanın kuvvet fonksiyonu şeklinde değişiminin kritik yanal basınç yükü değerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen ifadeler üzerine yapılan sayısal sonuçlar kaynaklardaki sonuçlarla karşılaştırılarak doğruluğu saptanmıştır.
In this study, stability of a non-homogeneous elastic truncated conical shell under non-uniform lateral pressure is studied. Firstly, fundamental relations of conical shells made of nonhomogeneous elastic materials are expressed and modified Donnell type stability and compatibility equations are obtained. Then, applying Galerkin method to these equations, an analytical expression for non-uniform lateral pressure is get. Minimizing the obtained expression according to the circumferential wave number, minimum value of the non-uniform critical lateral pressure is found. Finally, making computations, the effects of the variations of conical shell parameters and non-homogeneity as power functions to the critical lateral pressure values are examined. Obtained results are compared with those in the literature and the validity of the study is established.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Kesik konik kabuk, Homojen olmama, Stabilite, Uniform olmayan yanal basınç yük, Truncated Conical shell, Non-homogeneity, Stability, Non-uniform lateral pressure
Alıntı