Yapı Elemanlarına Göre Yapı Sınıflandırma Sistemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Satoğlu, Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapı sektöründe bilgi dağılımını, sınıflandırmayı ve iletişimi kolaylaştırma amaçlı geliştirilmiş olan yapı sınıflandırma sistemlerinin yapıları ortaya konmuştur. Yapı elemanları bazında yararlanılmak istendiğinde bu sistemlerin sınıflandırmada sağladığı niteliklerin belirlenmesi ve sistemler arasında yapı elemanlarını ele alış yönünden en uygun nitelikteki sınıflandırma sisteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapı sektöründe kullanılmakta olan, uluslararası platformda kabul görmüş yapı sınıflandırma sistemleri olan MasterFormat, Uniformat, CI/SfB ve Uniclass hakkında genel bilgi verilmiş olup, sistem yapılarından bahsedildikten sonra, sistemler temel yapı elemanlarından ‘duvar’, ‘döşeme’ ve ‘çatı’ elemanlarını ele alışları yönünden irdelenmiştir. Yapı elemanları, hepsi için ortak olmak üzere belirlenmiş olan ‘çekirdek’, ‘yalıtım’ ve ‘kaplama’ katmanları yönünden detaylı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, incelenen sistemler arasında, eleman katmanlarını diğerlerine göre daha net tanımlayan sistemin Uniclass olduğu ve eleman katmanları bazında detay bilgilerini içerecek bir sınıflandırma sistemine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, diğerlerine nazaran kullanılabilecek en uygun sistemin Uniclass olduğu yargısına varılmıştır.
In this survey, the structures of building classification systems that are used to classify and distribute information and simplify the communication in construction sector, are introduced. Then the attributes of the classification systems in terms of building elements are analyzed and finally the most convenient system for an element with certain layers is established. Within the scope of the research, MasterFormat, Uniformat, CI/SfB and Uniclass which are internationally used systems, have been analyzed. Then, walls, floors and roofs which are basic building elements, are analyzed according to building elements’ layers as ‘core’, ‘insulation’ and ‘coatings/coverings’ that can be common for all. As a result, when MasterFormat, Uniformat, CI/SfB and Uniclass compared with each other according to building elements and their layers, it appears that Uniclass is the most convenient system that defines the buiding elements’ layers more clearly than the others and if a system that has detailed information about building element’s layers is needed, Uniclass is more appropriate to use.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
yapı sınıflandırma sistemleri, yapı elemanları, building classification systems, building elements
Alıntı