Akıllı Binalarda Enerji Etkin Tasarım Parametreleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özler, M. Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bina teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, yoğun teknoloji yapıları olarak da bilinen akıllı binalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada akıllı binalarda enerjinin etkin kullanımı ile ilgili parametreler irdelenmiş, sahip olunan rüzgar, güneş gibi doğal kaynaklarla oluşturulan ve enerji dönüşümünü sağlayan düzenlemelerle, enerji kullanımının en aza indirgenebileceği konuları vurgulanmıştır. Günümüzde, doğal enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi, fosil yakıtlarının kullanımı ile oluşan sera gazları ile ortaya çıkan çevresel sorunlara bağlı olarak, çevre bilinci ile sürdürülebilirlik ve enerji verimli tasarım kavramlarına verilen önem hızla artmıştır. Sürdürülebilirlik ve enerji verimli tasarım ilkelerine bağlı kalınarak hem teknolojik hem de doğaya zarar vermeyen yapılar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, akıllı binalarda enerji verimli sistemlerle oluşturulan düzenlemelerin ilk yatırım maliyetlerinin fazla olmasına rağmen uzun vade de düşünüldüğünde pek çok avantaja sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
The intelligent buildings, also known as high-tech buildings are introduced as a result of the innovations in building technologies. In this study, parameters for efficient energy use in intelligent buildings are considered, and the possibility of minimum energy consumption via the energy transforming systems using the natural resources as wind a and solar power is emphasized. Today, the stress on environment-consciousness, sustainability and energy efficient design concepts is increasing in conjunction with the environmental problems arising from the fast depletion of natural energy resources and greenhouse effects causing from the overuse of fossil-based energy resources. By adhering to sustainability and energy efficient design principles, technological and environment friendly buildings are constructed. As a conclusion, it is stated that despite having high initial investment costs, energy efficient systems in the intelligent buildings have many advantages in the long run.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Akıllı Binalar, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik, Intelligent Building, Energy Efficiency, Sustainability
Alıntı