Konut Dışı Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

dc.contributor.advisor Eskin, Nurdil
dc.contributor.author Özdemir, Günay
dc.contributor.authorID 459138 tr_TR
dc.contributor.department Isı Akışkan tr_TR
dc.contributor.department Head and Fluids en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-02-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:32:10Z
dc.date.available 2015-05-15T07:32:10Z
dc.date.issued 2013-03-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Dünya genelinde tüketilen enerjinin önemli bir kısmını konut tipi ve konut dışı binalar kullanmaktadır. Bu nedenle tez kapsamında İstanbul Asya yakasında konut dışı bir binanın enerji tüketimi ve bu tüketimin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmıştır. Ayrıca bina tarafından tüketilen enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması amaçlanmıştır. Yapılan hesaplamalarda EnergyPlus simülasyon programı kullanılmıştır. Program saatlik hesap yapabilen ve birçok etkeni hesaba katarak hassas sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir simülasyon programıdır. Yapılan simülasyonlar sonucu elde edilen sonuçlar Buckingham – Pi teoremi kullanılarak elde edilen boyutsuz sayılar yoluyla irdelenmiştir. Yıllık olarak yapılan enerji ve yük hesaplarında bir yıl, sadece ısıtma yapılan, sadece soğutma yapılan ve ısıtma ile soğutmanın birlikte yapıldığı aylara bölünmüştür. Sadece soğutma yapılan aylar haziran, temmuz, ağustos olarak seçilirken sadece ısıtmanın yapıldığı aylar kasım, aralık, ocak, şubat, mart olarak seçilmiştir. Geri kalan eylül, ekim, nisan, mayıs ayları da hem ısıtma hem soğutma yapılan aylar olarak seçilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract An important part of the consumed energy throughout the world is being used by the buildings of residence type and non-residential buildings. For this reason within the scope of thesis a study has been carried out at the Asian side of Istanbul inclined to the energy consumption at non-residential buildings and decrease of this consumption. In addition meeting of some part of the consumed energy by the building through the use of renewable energy sources has been targeted. EnergyPlus simulation program has been used at the calculations that have been made. The program is a simulation program that can make hourly calculations and obtaining sensitive results by taking into consideration of many factors. The result that has been obtained as a result of the simulations made has been considered by the way of non-dimensional numbers that have been obtained by Buckingham – Pi theorem. At the energy and load calculations that has been made on annual basis one year has been divided into months namely the months only heating and cooling is made and heating and cooling is being made together. The months that only cooling is made are being selected as June, July, August and the months only heating is made have been selected as November, December, January, February and March. The remaining September, October, April, May months have been selected as the months with heating and cooling made together. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1799
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject EnergyPlus tr_TR
dc.subject Yalıtım ve Pencere Sistemleri tr_TR
dc.subject Yenilenebilir Enerji tr_TR
dc.subject Yerden Isıtma tr_TR
dc.subject Konut Dışı Bina tr_TR
dc.subject Isı Pompası tr_TR
dc.subject EnergyPlus en_US
dc.subject Isolation and Window Systems en_US
dc.subject Renewable Energy en_US
dc.subject Underfloor Heating en_US
dc.subject Non-Residential Building en_US
dc.subject Heat Pump en_US
dc.title Konut Dışı Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy Sources In Non-residential Buildings en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13214.pdf
Boyut:
3.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama