Bir Demiryolu Anklaşman Sisteminin Plc İle Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
31.01.2011
Yazarlar
Eriş, Oytun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ayrık olay sistemleri yaklaşımlarından Otomat yöntemi ile bir demiryolu anklaşman sisteminin otomasyonunu sağlayacak PLC fonksiyon blokları elde edilmiştir. Hazırlanan otomatlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Türkiye demiryollarında kullanılacak olan anklaşman sistemlerinden beklentilerine uygun şekilde hazırlanmıştır. TCDD’nin yönetmelikleri ve standartları doğrultusunda hazırlanan “Makas”, Ray Devresi”, “Sinyal” ve “Tanzim” fonksiyon blokları TCDD normlarına uyan tüm istasyonlarda kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan anklaşman sistemini, CENELEC 50128 standardına uygun olacak şekilde, formal bir metot olan otomat yöntemiyle tasarlanmıştır. Çalışmanın içerisinde demiryolu sinyalizasyon sistemleri ve otomat yöntemi hakkında geniş bilgi verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, yapılan çalışma ile bir demiryolu anklaşman sistemini gerçeklemek üzere, marka ve model farkı gözetmeksizin tüm PLC’lerde gerçeklenebilecek otomatların başarıyla elde edildiği söylenebilir.
In this piece of work, PLC function blocks that will be used in order to automate an railway interlocking system are developed by using Automaton method which is a graphical model, used for the design and analysis of the discrete event systems. Automatons are designed in order to satisfy the demands of the Turkish State Railways (TCDD), from a railway interlocking system. Function blocks “Switch”, “Track Circuit”, “Signal” and “Route” are prepared due to TCDD regulations and standards; so that they can be used in any train station within Turkey. In addition to this, by using a formal method (Automaton), these function blocks satisfy the CENELEC 50128 standard. As a result of this work, it can be said that automatons that can be realized in any kind of PLCs’ are developed successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
PLC, Otomasyon, Demiryolu anklaşman sistemleri, Demiryolu sinyalizasyon sistemleri, Ayrık olay sistemleri otomat yaklaşımı, PLC, Automation, Railway interlocking systems, Railway signalization systems, Discrete event systems, Automaton Method
Alıntı