Gemi İşletmeciliğinde Yönetimsel Süreçlerin Risk Temelli Analitik Modellenmesine Yönelik Bir Entegre Karar Destek Sistemi

dc.contributor.advisor Bilgili, Ata tr_TR
dc.contributor.author Çelik, Metin tr_TR
dc.contributor.department Deniz Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Maritime Transportation Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-09-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-09T08:30:05Z
dc.date.available 2015-10-09T08:30:05Z
dc.date.issued 2009-09-30 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu araştırma Bulanık Bilgi Aksiyomu (BBA), Hata Ağacı Analizi (HAA), Analitik Ağ Süreci (AAS) ve diğer başlıca çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemlerini de içeren çok yönlü metodolojik temel üzerine bir Risk Bütünleşik Karar Destek Sistemi (RBKDS) önermektedir. RBKDS’ın temel odağı entegre yönetim sistemi (EYS)’nin süreç odaklı entegrasyonu ve gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerinin risk temelli analitik çözümü konusunda gemi işletmeciliği idarecilerini destekleyen nitel çıktılar ortaya koymaktır. RBKDS, veri tabanı yönetim sistemi (VTYS), model esaslı yönetim sistemi (MEYS), BBA esaslı model seçim ara yüzü (BBA-MSA), entegre süreç yönetim modülü (ESYM), idari karar verme modülü (IKVM) ve risk kontrol ve yönetim modülü (RKYM) gibi modüllerin yüksek bir bütünlük seviyesi ile oluşmuştur. Süreç idaresi prosedürlerinin yeniden tasarımına EYS gereksinimleri doğrultusunda karar desteği sağlamasının yanı sıra, RBKDS ayrıca olası kural uyumsuzluğu riskini de göz önünde bulundurarak yönetimsel süreçler üzerine etkin karar vermeyi sağlar. tr_TR
dc.description.abstract This research proposes a Risk Integrated Decision Support System (RIDSS) based on a multi-methodological background includes Fuzzy Axiomatic Design (FAD) and Fault Tree Analysis (FTA), as well as Analytic Network Process (ANP) and other principal MCDM methods. The initial focus of the RIDSS is to reveal quantitative outcomes in order to encourage relevant shipping executives towards process-oriented integration of an integrated management system (IMS) also to enhance risk-based analytical modelling of managerial processes in shipping business. The RIDSS consists of various modules such as database management system (DBMS), model base management system (MBMS), FAD-based model selection interface (FAD-MSI), integrated process management module (IPMM), executive decision-making module (EDMM), and risk control and management module (RCMM) with a high level of integrity. Besides decision aid to redesigning of process execution procedures through IMS requirements, the RIDSS also enables an effective decision-making on managerial processes even considering the potential risk of regulatory incompliance. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9653
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gemi işletmeciliği tr_TR
dc.subject Karar destek sistemi tr_TR
dc.subject Entegre yönetim sistemi tr_TR
dc.subject Shipping business en_US
dc.subject Decision support system en_US
dc.subject Integrated management system en_US
dc.title Gemi İşletmeciliğinde Yönetimsel Süreçlerin Risk Temelli Analitik Modellenmesine Yönelik Bir Entegre Karar Destek Sistemi tr_TR
dc.title.alternative An Integrated Decision Support System Towards Risk-based Analytical Modelling Of Managerial Processes In Shipping Business en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9887.pdf
Boyut:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama