Cami İç Mekan Tasarımı Üzerine Bir İnceleme: Karacaahmet Şakirin Camisi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2017
Yazarlar
Kızılkaya, Aycan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Ülkemizde günümüz cami mimarisi ile ilgili özgün bir tipolojinin oluşturulamaması üzerine, cami tasarımı hakkında farklı öznelerin algılama, değerlendirme ve taleplerindeki ayrımları araştırmak için bir vaka çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, tasarımcılar ile kullanıcılar arasındaki yorum farklılıklarının eleştirel bir bakış açısıyla çözümlenmesi ile cami iç mimarisinin niteliğinin arttırılması bağlamında, cami tasarım süreçlerinde yer alacak mimarlar ve iç mimarlara yeni sorgu eksenleri açılması amaçlanmıştır. Şakirin Camisi kullanıcılarına ve tasarımcılara yapılan tasarımcı anketi olmak üzere iki ayrı katılımcı gruba anket çalışması yapılmıştır. Her iki anket çalışması da, cami iç mekânının nitelikleri, renk ve ışık, biçim, doku-malzeme, mimari eleman, ölçek-oran üst başlıkları altında incelenmiştir.
This study investigates perception and interpretation of different subjects on mosque design has the potential to reveal a trace of deepening tension between architectural and user-based viewpoints. Taking this potential into consideration, it's intented to open up new inquiry axes for the architects who will take part in the mosque design processes, by analyzing the differences in expectation between the designers and the users with a critical perspective for increased quality of the mosque's interior architecture. Two separate surveys were conducted, both surveys contain questions related to headings such as the qualities of the interior, color-light, texture-material, architectural elements, scale.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Sanat Tarihi, İç Mimari ve Dekorasyon, Camiler, Dini yapılar, Işık, Karacaahmet Şakirin Cami, Mekan tasarımı, Renkler, İç mekan, İç mimari, Art History, Interior Design and Decoration, Mosques, Religious building, Light, Karacaahmet Şakirin Mosque, Space design, Colors, Interior space, Interior architecture
Alıntı