Çift Katmanlı Uzay Kafes Sistemlerin Lineer Olmayan Analizi Ve Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Ülker, Fatma
Savaş, Sedat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin lineer olmayan analizi ve optimum tasarımı konusunda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çift katmanlı uzay kafes sistemin lineer olmayan analizi için, sadece “geometrik bakımdan lineer olmayan analiz” etkisi çalışmada göz önüne alınmıştır. Sistemin tasarımında, SAP2000 paket programının boyutlandırma algoritmasından yararlanılmıştır. Çift katmanlı uzay kafes sistemlerin geometrik bakımdan lineer olmayan analizini gerçekleştirmek amacıyla öncelikle, Kaynak [1] ‘ de çözümlenen 56 çubuklu uzay kafes sistemin SAP2000 programında (P-Delta) ikinci mertebe etkileriyle çözümü yapılmıştır. Bu çözümde sonuçların doğrulandığı görüldükten sonra, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin geometrik bakımdan lineer olmayan analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzay Kafes Sistemler, SAP2000, Tam Gerilmeli Boyutlandırma
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı