Süreç Geliştirme, Siparişten Sevkiyata Makro Süreç Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetin, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada süreç yönetimini temizlik malzemeleri üretimi yapan bir işletmenin satın alma departmanında uygulandı. Mevcut olan satın alma süreçleri değerlendirildi ve siparişten sevkiyat a olan süreç de geliştirmeler yapıldı. Bu süreç değerlendirilirken ASME akış diyagramları kullanıldı. Birbirleri ile ilgili süreçler tanımlandı ve gereksiz görülen süreçler çıkartıldı, eksiz bulunan süreçler eklendi. Mevcut organizasyon yeni geliştirilmiş sürece göre tekrardan oluşturuldu. Görev tanumları yapıldı. Tasarlanan yeni süreç tekrardan akış diyagramları kullanılarak gösterildi. Kullanılan dökümantasyonlar tekrardan düzenlendi. Eksik görülen dökümantasyonlar hazırlandı. Pilot bir çalışma ile sürecin uygulanabilirliği araştırıldı. Mevcut durum, geliştirilen yeni süreç ile nelerin değiştiği tablolar ile gösterildi. Hedeflenen sonuçlara ne kadar erişildiği gözlendi.
In this study, Process management is applied to purchasing department in producing cleaning products. In purchasing department I research giving order to delivery that is one of process. First I explaine purchasing responsbilities and working areas. I do ASME flow charts to show all process whşch has to be improvement. After than do organization chart that is explaine the responsibilities. I do interview with external and internal customers and defşnes the feeds and results which they want to be success. I do new processes and do new organization chart. I eliminate the unnecessary processes and add necessary process. I did pilot practice related of the new process. At the end of this practice show that reach the aim which are decreasing the cost, delivery on timei happy external and internal customers and good quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Satınalma, sipariş, sevkiyat, Purchasing, giving order, delivery
Alıntı