Bazı Doğal Bileşiklerin Mannich Modifikasyonları

dc.contributor.advisor Atıcı, Oya tr_TR
dc.contributor.author Köse, Gülnur tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:30:19Z
dc.date.available 2015-12-08T07:30:19Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, metil selüloz, karboksi metil metil selüloz ve metil hidroksi propil selüloz bileşiklerinin bazik ortamda farklı çözücü sistemleri ve değişen dimetilamin/formaldehit mol oranlarında Mannich reaksiyonlarının gerçekleştirilerek, ele geçen ürünlerin çeşitli spektroskopik ve kantitatif yöntemlerle aydınlatılması ve metal tutma gibi endüstriyel kullanım alanlarının incelenmesi amaçlandı. Reaksiyonlarda amin bileşiği olarak dimetilamin, çözücü olarak su, su+dimetil formamid, su+ksilen karışımları kullanılarak yapıldı. Reaksiyon verimi ve Mannich kapasitenin farklı olduğu, aminometilasyonun yanında metilol türevlerinin de oluştuğu ancak baz aşırılı ortamda selüloz türevlerinin degredasyonunun ve metilol türevlerinin oluşumunun daha fazla olduğu belirlendi. Amin aşırısı ile çalışıldığında, düşük oranda olsa da selüloz türevleri degrede olarak aldehit oluştu. Bu yeni oluşan aldehite komşu aktif hidrojenden de reaksiyonlar gerçekleşti. Mannich kapasiteye göre yapılan değerlendirme, tüm modifikasyonlarda en uygun çözücünün su ve su+ksilen olduğunu gösterdi. Metal tutma yüzdesinin aminometilasyon yani Mannich kapasite arttığında daha yüksek olduğu belirlendi. Tüm modifiye selüloz türevlerinin termal özellikleri değişti. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the aim is having been carried out mannich reactions with using methyl cellulose, carboxy methyl methyl cellulose and methyl hydroxy propyl cellulose which occur with using different mol ratio of dimethylamine and formaldehyde in presence of various solvents and to examination of products with various spectroscopic and quantitative methods also looking for industrial aplications like metal chellating properties. Reactions have been carried out using dimethylamine as amine, and using water, water+dimethylformamide, water+xylene mixture as solvent. Mannich capacity and the yield are different, besides the aminomethylation, methylol derivative has occured. However, it is determined that according to using excess bases, cellulose ring has degradated and methylol prences. When the reaction is in amin excess, aldehyde proton formed and its neighbor active hydogen gives reactions. Water and water+xylene as solvent are the best choices for the high Mannich capacity. Metal chellating has increased with increasing of aminomethlation or Mannich capacity, thermal stability has changed in all modificated cellulose derivatives. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11101
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Mannich reaksiyon tr_TR
dc.subject selüloz türevleri tr_TR
dc.subject metal tutma tr_TR
dc.subject termal özellik tr_TR
dc.subject Mannich reaction en_US
dc.subject cellulose derivatives en_US
dc.subject metal chellating en_US
dc.subject thermal properties en_US
dc.title Bazı Doğal Bileşiklerin Mannich Modifikasyonları tr_TR
dc.title.alternative Mannich Modification Of Some Natural Products en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3802.pdf
Boyut:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama