Endüstri Ürünleri Tasarımı’nda 2 Boyut – 3 Boyut Eskiz Etkileşimlerine Bilişsel Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ödekan, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı üç boyutlu eskiz kavramının alternatif bir eskiz aracı olarak incelenmesidir. Üç boyutlu eskiz kullanımının, tasarım sürecinin kavramsal aşamasında tasarım fikirlerinin oluşumuna katkısı çalışmanın başlıca ilgi alanıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarım protokollerinin analizlerinden varılan sonuçlar göstermektedir ki, iki boyutlu eskizle etkileşimli kullanılması halinde üç boyutlu eskizin kavramsal tasarıma ciddi katkıları bulunmaktadır. Çalışmada üç boyutlu eskizin iki boyutla etkileşimi tasarım kararlarına etkileri bağlamında incelenmektedir. Ayrıca, modelleme eylemini tanımlamak için yeni bir kodlama sistemi önerilmektedir. Bu kodlama sistemi kullanılarak model eskizlerinin fikir eskizlerinin belirsizlik ve tamamlanmamışlık gibi yaratıcılığı destekleyen özellikleri kapsamında hangi paralellikleri gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır.
The objective of this study is to examine the use of 3D sketching as an alternative sketching tool. How 3D sketching contributes to formation of design ideas during the conceptual design stage of the design process is the primary concern of this study. Analyses of results of design protocols of industrial design students have shown that 3D sketching can have strong contributions to the conceptual design when used in interaction with conventional sketching. The study investigates the role of 3D sketching in interaction with 2D sketching within the context of their influence on the design decisions. Moreover, a new coding scheme for capturing modeling activity is developed. Using this scheme it has been examined, in what ways sketch-models resemble idea sketches in terms of cognitive properties that support creativity, such as ambiguity and incompleteness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Üç Boyutlu Eskiz, Eskiz-Model, Eskiz etkileşimleri, Tutanak Analizi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 3D Sketching, Sketch-modeling, Sketching Interactions, Protocol Analysis, Industrial Design
Alıntı