Rus Betonarme Yönetmeliklerinin Tasarım Esasları Türk Yönetmelikleriyle Karşılaştırılması Ve Tasarım Esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-17
Yazarlar
Ayalp, Salim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektöründeki birçok Türk firma SSBC etki bölgesindeki ülkelerde sayısız projenin sorumluluklarını üstlenmektedir. Ancak bu tarz ekonomik bir etkileşimin varlığına rağmen, ülkemizde Rus hesap yöntemleriyle ilgili herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Ayrıca Rusya ve komşu ülkelerde maruz kalınan iklim şartları nedeniyle, hızlı ve geniş bir coğrafyada uygulamaya uygun betonarme yapıların tasarımı büyük bir önem taşımaktadır. Tezde Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyetinde uygulanmakta olan yapı şartnameleri (SNIP 2.01.07-89, SP 52-101-2003 ve SP 52-102-2004 ile TS 498 ve TS 500 ) ve betonarme hesap yöntemleri hakkında araştırma yapılmış, ilgili şartnameler sayısal örneklerle desteklenerek karşılaştırılmıştır. Betonarme konusunda Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iletişim ve etkileşim çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Despite the fact that Russia has been an influential neighbor to Turkish state politics, intellectual and technological interaction between the two has always been limited. Moreover, even though Turkish contractors have undertaken many large scale projects in Russia and former Soviet states, the reality emerges as the insufficiency of Turkish participation on the initial structural and architectural designs of these structures. Issue reveals itself also by the fact that Turkish universities have little or no literal resources on Russian design standards, including but not limited to reinforced concrete design. In fact the Turkish universities, by no means, can be claimed to host sufficient research or study archive of the subject matter. In this thesis, Building Codes of Russian Federation and Turkey Republic ( SP 2.01.07-89, SP 52-101-2003 and SP 52-102-2004 with TS 498 and TS 500 ) and related reinforced concrete calculations methods are investigasted and also supported with comparative numerical examples. The aim of this thesis is to contribute to the communication and so to influence the works between Russian Federation and Turkish Republic.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
yapı, yönetmelik, rusya, çekme donatısı, structure, codes, russian, building, tesion reinforcement
Alıntı