Uydularda Güvenilirlik İncelemesi Ve Haberleşme Uydularının Taktik Saha İletişiminde Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akgün, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uydularda güvenilirlik incelemesi ve haberleşme uydularının taktik saha iletişiminde kullanılması için modülasyon, çoklu erişim, kodlama ve taktik saha özelliklerini içeren bir makale araştırması yapılmıştır. Son yıllarda özellikle mobil haberleşmede, bilgisayar ağlarında, endüstri çalışmalarında ve askeri haberleşme sistemlerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Askeri haberleşmede değişik hız yapılarına, değişik terminallere, değişik mesafelere sahip kullanıcılar uydu haberleşmesi ile kolaylıkla haberleşebilir. Aynı zamanda askeri haberleşme düşman haberleşme baskısı ve karıştırmasıyla karşılaşabilir.Ses veri ve görüntüler uydu haberleşmesi ile kolaylıkla iletilebilir. Bu yapı mesafeden bağımsız, güvenilir, esnek ve uzun ömürlüdür. Sonuç olarak uydu sistemlerindeki gelişmeler bunları askeri haberleşme sistemlerinin en önemli parçalarından biri yapacaktır.
In this study, to observe the reliability in satellites and satellite usege in tachtical area, a literature review including modulation, multiple access, coding and tachtical area properties. In recent years satellite communications have developed very fast especially in mobile communications, computer networks, industry studies and military communications systems. In military communications, users with different speed, terminals and distance communicate with satellites. In the same time military communications take place under enemy suppress and interference activities. Voice, data and images can be transfered easiliy with satellites. This structure is independent from distance, reliable, elastic and has long life. As a result developments in satellite systems make them the most important part of military communication systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Haberleşme Uyduları, Güvenilirlik, Taktik Saha, Communication Satellites, Reliability, Tachtical Area
Alıntı