Bilgisayar Destekli Tasarımın İç Mimarlık Bürolarına Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karadağ, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iç mimarlık bürolarının bilgisayar destekli tasarıma geçiş süreçleri ve bu teknolojilerden ne oranda yararlanıldığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, bilgisayarların yapısı ve bilgisayar teknolojisinin gelişimi, bilgisayar destekli tasarımın gelişimi ve mimarlık mesleğinde kullanım alanları, iç mimarlık meslek alanı anlatılmaktadır. İstanbul kentinde iç mimarlık faaliyetinde bulunan bürolara yapılan anket çalışması ile, büroların bilgisayar destekli tasarıma geçiş süreçlerinde yaşanan değişiklikler, bilgisayar destekli tasarımın iç mimarlık bürolarındaki kullanımının mesleğe getirdiği etki ve katkılar belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre bilgisayar destekli tasarıma geçişle birlikte, iç mimarlık bürolarının da yeniden yapılanma sürecine girdikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda iç mimarlık bürolarındaki bilgisayar kullanımındaki düzey belirlenmeye çalışılmış, araştırma alanı kapsamındaki bürolar üzerinde yapılan anket çalışmasının formu ise ekte sunulmuştur.
In this study, the transition process of the interior architecture offices to the Computer Aided Design (CAD) and the extend to which they make use thereof have been researched. The study covers the structures of the computers and the development of the computer technology, the development of the CAD and its utilization in the sector of architecture, as well as the professional architectural sector. By means of the interviews that were made with the offices that are active in the sector of internal architecture in the City of Istanbul, the changes that took place during the transition process to CAD, and the affects and contribution of the utilization of CAD in interior architecture offices to the profession have been determined. According to the results of the interviews, the offices have started a re-organization process together with the transition to CAD. In accordance with the said results, the study tries to determine the level of computer utilization in the offices; and the form that was used for the interviews is in the enclosure.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Tasarım, İç Mimarlık, Computers, CAD, İnterior Architecture
Alıntı