Bayburt Halk Oyunları'nın Müzik Yönünden İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Şaşı, Nejdat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bayburt Halk Oyunları'nın müzik yönünden incelenmesi " konulu bu çalışma İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı Türk Halk Oyunları alanında Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır,, Bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bayburt İl'i ve Bayburt Folkloru hakkında bilgi verilmiş, İkinci bölümde Bayburt Halk Oyunları'ndan 22 tanesi üzerinde müzik yönünden inceleme yapılmıştır. Bu çalışma tamamen alan çalışması olup, kişisel gözlemlerime dayandırılmıştır.
Research into Bayburt Folk Dance Music" this thesis has been written for my master's degree, in the Fine Arts Department, Institute of Social Sciences, at Istanbul Technical University. This research has been written in two sections: 1) The Province of Bayburt and Bayburt Folk culture, 2) A study of the music of twenty two Folk Dances from this area. This study is totally based on my personal observations in the city of Bayburt.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
Anahtar kelimeler
Müzik, Bayburt, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, Türkiye, Music, Dizin: Bayburt, Turkish folk music, Turkish folk dances, Turkey
Alıntı