Rusya Federasyonuna Yapılan Dogrudan Yabancı Yatırımların Bölgesel Dagılımını Etkileyen Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2007
Yazarlar
Yabrukov, Aleksandr
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Rusya Federasyonunda Dogrudan yabancı sermaye yatırımlarının bölgeler arasındaki dagılımını etkileyen faktörler olarak önceki çalısmalarda bu yatırımları alan bölgelerin sosyoekonomik özellikleri ele alınmaktadır. Ancak Rusya'nın bölgeleri arasında herhangi bir fiili sınır bulunmamaktadır ve yatırımcıların diger bölgelerin piyasalarına veya birçok kaynaklarına ulasım sorunu sadece mesafeden ibarettir. Bu çalısmada ise hedef bölgeye yapılan dogrudan yabancı yatırımların komsu ve yakında bulunan diger bölgelere yapılan yabancı yatırımlardan ve bu komsu ve yan bölgelerin sosyoekonomik özelliklerinden nasıl etkilendigi tespit edilmeye çalısılmıstır. Birinci dereceden uzamsal otoregresyon (Uzamsal FAR) denkleminde her bir sene ayrı olarak ele alındıgında hedef bölgelere yapılan dogrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yakında bulunan diger bölgelere yapılan yatırımların artmasıyla birlikte artıs gösterdigi tespit edilmistir. Ancak panel veri kullanılarak bu etkilenmenin nitelikleri sadece hedef bölgenin sosyoekonomik göstergelerini göz önünde bulundurarak incelendiginde komsu ve yakın bölgelere yapılan yabancı yatırımların miktarının hedef bölgeye yapılan yatırımlara dogrudan etkiledigine dair kanıt bulunamamıstır. Aynı sekilde komsu ve yakın bölgelerde gerçeklesen yatırımları etkileyen herhangi bir sokların da hedef bölgeye yapılan yatırımlar üzerindeki etkileri anlamlı bulunmamıstır.
Previous works on determinants of foreign direct investment distribution among regions in Russian Federation mostly concentrated on regional socioeconomic factors. But the borders among Russian regions are administranive only, so the ability of investor to reach any neighboring or near regions? market and some resources is only matter of distance. This work is intended to investigate the relationship between the amount of foreign investment received in target region and the amount of foreign investment received in neighboring and near regions. The other aspect of this work is to investigate how investment in target region is effected from socioeconomic characteristics of nearby regions. Using Spatial FAR (first order auto regression) model it is found that, the foreign investment in target region increases with, the more foreign investment received in neighboring and nearby regions. However when the socioeconomic characteristics are added to panel data equation no evidence was found to indicate the effect of the amount of direct investment in neighboring regions on the amount of foreign direct investment in target region. Also the effect of the shocks, occurring in neighboring and nearby regions, were found to be insignificant for investments in target area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Dış Yatırımlar, Economics, Foreign Investments
Alıntı