Kuzey Anadolu Fay Zonu’ndaki (erzincan Sivas-koyulhisar Arası) Litolojik Farklılık Ve Benzerliklerin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Gürsoy, Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Doktora tez çalışması kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Kelkit Vadisi Bölümünde yer alan, kuzeydoğuda Ezincan- Çayırlı ilçesi ve güneybatıda Sivas- Koyulhisar ilçesi Karaçam Köyü arasındaki bölge çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey ve güney kısımlarında kalan jeolojik birimlerin, litolojik, mineralojik özelliklerine göre Spectral Angle Mapper (SAM) yöntemi ile sınıflandırılmasına dayanarak, bölgede fay zonu boyunca oluşmuş toplam atımın ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma verisi olarak, ASTER uydusuna ait 9 çerçeve uydu görüntüsü ile 1:25000 ölçekli jeolojik formasyon haritası temin edilmiştir. Ayrıca ASD (Analytical Spectral Devices) spektroradyometre ölçme verileri de kullanılmıştır. Sonuç olarak, SAM analiz görüntülerinde ve görüntü zenginleştirme analiz görüntülerinde, ofiyolit sınıfı kaya grubu olarak değerlendirilen ve yer değiştirme analizleri için marker kayaç grubu olarak kabul edilen kayaçlar tespit edilmiştir. Sonuçlar, jeolojik harita verilerine göre kontrol edildiğinde, bölgede ofiyolit sınıf kayaçlarının jeoloji haritasında da bulunduğu anlaşılmıştır. KAF’ın güneyinde ve kuzeyinde benzer yapılar olarak değerlendirilen, marker kayaçlar arasındaki ötelenme 90± 5 km. olarak tespit edilmiştir
Within the scope of the PhD thesis, the area which located in Kelkit Valley Part of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ), bordered by Erzincan- Çayırlı Cunty from the Northeast and, Sivas- Koyulhisar- Karaçam Village from the Southwest is selected as study area. Lithological and mineralogical structure of geological units were featured reletively to each other. Based on the lithological Spectral Angle Mapper (SAM) classification of geological units located on the north and the south of the North Anatolian Fault (NAF), measurement of the total offset in the study area was aimed. As data 9 scenes of ASTER satellite images, geological formation map of the area in scale 1:25000 were obtained. And ASD field spectroradiometer measurement data were used. As a conclusion of the displacement estimation in the NAFZ, the NTRS of ophiolitic serpentine were detected on the Norheast and the Southwest of the NAF. by proving the result, geological map and the result of enhancement images were compared with SAM. The fault dispalcement was measured as 90± 5 km between the regions with serpentine on the Norheast and the Southwest of the NAF.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Uzaktan algılama, "spectral angle mapper", KAFZ, öteleme, Remote sensing, spectral angle mapper, NAFZ, offset
Alıntı