Çörekotu Lipazının İmmobilizasyonu Ve Teknolojik Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akova, Aylin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çörekotu lipazı, selit üzerine adsorpsiyon yöntemiyle ve adsorpsiyonla - çöktürme yoluyla immobilize edilmiştir. Asorpsiyonun Langmiur izotermine uygun olduğu tespit edilmiştir. Adsorpsiyona pH etkisi incelenmiş, selit üzerine adsorbe olan lipaz enzimi miktarının pH 5 de en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Serbest ve immobilize çörekotu lipazının kinetik parametreleri belirlenmiştir. Aseton ve hekzan ile adsorpsiyon-çöktürme yöntemlerine göre hazırlanmış immobilize enzim örneklerinin sulu ortamında ve hekzan ortamda tekrarlı kullanımlarındaki aktiviteleri test edilmiştir. İmmobilize çörekotu lipazının substrat ve yağ asiti seçiciliği incelenmiştir. İmmobilize çörekotu enziminin doymuş yağ asiti içeren yağlara karşı seçicilik gösterdiği, doymamış yağ asiti içeren yağlara oranla daha fazla hidrolizlediği bulunmuştur. Yağ asiti seçiciliğini incelemek amacıyla serbest ve immobilize enzim ile boraj yağı hidrolizi incelenmiştir. Orijinal boraj yağında % 23 olan - linolenik asit içeriği hidrolizlenmemiş olan TG fraksiyonunda % 38 olduğu bulunmuştur.
In this study lipase from Nigella sativa seeds was immobilized on celite by adsorption and by adsorption-precipitation method. It was found that adsorption is well fitted with Langmiur isotherm. Effect on pH and initial protein concentration on immobilization yield and activity of immobilized enzymes were investigated. It was found that highest adsorption value was obtained at pH 5 where as highest activity of immobilized lipase was obtained at pH 6. Kinetic parameters of free and immobilized lipase was investigated. To examine substrate specificity of free and immobilized lipase eight different oil (olive oil, sunflower oil, borage oil, cotton seed oil, castor oil, castor seed oil, lard oil, fish oil) were used. I was found that immobilized lipase from Nigella sativa seed was shown specificity, oils contained saturated fatty acids. Borage oil was used to examine fatty acid specificity. Borage oil contains % 23 - linolenic acid. It was found that - linolenik acid was enriched in unhydrolyzed TG fraction to % 38.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Immobilizasyon, Çörekotu lipazı, Fiziksel adsorpsiyon, Immobilization, Nigella sativa seed lipase, physical adsorption
Alıntı