Mali Tahlil Ve İstihbarat Uzman Programı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, Sultan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bankalar ve Özel Finans Kurumları’nda bir müşteriye kredi verilmesinden önce çeşitli analizler yapılmakta ve bu analizlerin neticesinde kredinin verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. Bu işlemler Word, Excel gibi MS Office araçlarına dayalı yürütülmekte, bu da hem iş gücü hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca veriler bir veri tabanında tutulmadığı için geriye yönelik raporlama da yapılamamaktadır. Bu işlemi hem hızlandırmak hem de daha akıllı bir yapıya dönüştürmek için Mali Tahlil ve İstihbarat Uzman Programı yazılmıştır. Bu program, bilanço değerlerini okuyarak, müşterinin tanımlamasına izin verdiği formülleri bu değerler ile uygulayarak Oranlar Yolu ile Analiz metoduyla bir kredi puanı oluşturmakta ve böylece kredinin verilip verilmemesi hususunda Mali Tahlil Servisi’ndeki görevlilere yardımcı olmaktadır. Ayrıca kredi puanının yanında, müşteriye ait hem kendi bankasındaki geçmiş kredileri hakkında, hem de müşterinin diğer bankalardaki kredi bilgileri hakkında bilgi vererek kullanıcıya yardımcı olacak verileri oluşturmaktadır. Yapılan test çalışmalarında programın kullanıcılara büyük fayda sağladığı görülmüştür.
At banks and Special Finance Houses, some various analysis are performed before giving credits to any customer and according to the result of analysis it is decided to give or not to give the specified credit to the customer. These jobs and operations are implemented with MS Office programs such as Word and Excel and this condition results time and work power lost. Moreover, backward reporting can not be done because of not storing previous data in any database. Financial Analysis and Information Expert System is implemented in order to make these operations faster and convert it to more intelligent and professional structure. This program reads asset values, sets these values to users’ own formulas finally results a credit point using Analysis with Ratios methods and by that way helps employees in Financial Analysis Service to decide to give the credit or not. This program also gives users important information about customers’ previous credits in their bank or in other banks. It is seen after tests, this program gives important efficacy and help to the users.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Uzman Sistem, Kredi, Mali Tahlil, Expert System, Credit, Financial Analysis
Alıntı