Stifnerli Gemi Panellerinin Nihai Mukavemetinin Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Özdemir, Murat
Ergin, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Stifnerli gemi panellerinin göçme davranışını incelemek amacıyla doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında genel burkulma ve göçmeye maruz kalan küçük boyutlu stifnerlerle desteklenmiş paneller incelenmiştir. Ayrıca panellerin nihai mukavemet değerleri yaklaşık bir yöntem ile tayin edilmiştir. Nihai mukavemetin tayini amacıyla farklı genel burkulma formülleri incelenmiş ve yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Son olarak sonuçlar arasındaki farkların muhtemel sebepleri irdelenmiştir.
Elastic-plastic large deflection FEM calculations are performed to examine the collapse behaviour of stiffened panels. In the present study, panels with small size stiffeners are focused on. Furthermore, ultimate strength of stiffened panels is estimated by a simplified method, so called FY Method, considering different buckling strength formulas for stiffened panels. Candidate buckling strength formulas are assessed, then a new overall buckling strength formula is proposed by the authors. Finally, possible reasons of difference between estimated results are discussed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı