Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Stratejileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erkanar, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tüm firmaların tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu ihtiyaçları karşılayan ürün veya hizmet geliştirmek zorunda oldukları açık olmasına rağmen müşteri ihtiyaçlarını bilmek hala hayatta kalmak için yeterli değildir. Bugün herhangi bir girişimci, diğer firmaların rekabeti ile zarar ederek pazardan çekilme riski ile karşı karşıya kalabileceğinden iş çevresinde hayatta kalabilmek için analiz edilmesi gereken önemli bir faktör vardır: “rekabet”. Bugün firmalar, pazardaki rekabeti izlemek ve kendi ürün veya hizmetlerinin üstünlüğünü sürdürmek zorundadırlar. Bu çalışmada; Türkiye Mobil Telekomünikasyon Pazarı’ndaki “rekabetçi pazarlama stratejileri” üzerinde durulmuştur. Pazar hızla büyüdüğü ve genelikle yabancı firmalarla birlikte girişimlere sahne olduğu için, rekabetçi stratejilerin analizi açısından uygun bulunmuştur. Çalışmada dört firma incelenmiş, Turkcell, Telsim, Aria ve Aycell’in rekabetçi pazarlama stratejileri analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde firmalara önerilerde bulunulmuştur.
Although most of the firms have understood the needs and wants of its customers and tried to follow that consept, knowing the customer needs is not always sufficient to survive. Today, as any person will soon face competition from other companies marketing similar products and meet the risk of a possible loss and withdrawal from the market, it has been obvious for all firms that is an important factor: competition. Today, the firms have to watch the competition in the market and carry on the superiority of their own product or service. In this study it is dwelled on “competitive marketing strategies” in “Mobile Telecommunication Market in Turkey”. As the market has been growing rapidly and generally enterprises with foreign firms have taken place, the market has been an appropriate one to analyse the competitive strategies. In this study, four firms are examined and the competitive marketing strategies of Turkcell, Telsim, Aria and Aycell are analized. In the conclusion part of the study suggestions to those firms are improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Rekabet, Mobil Telekomünikasyon Pazarı, Rekabetçi Pazarlama Stratejileri, Competition, Mobile Telecommunication Market, Competitive Marketing Strategies
Alıntı