1070 – Nm Yfl Laseri İle Beyin Ve Karaciğer Dokularında Karşılaştırmalı Sıcaklık Ölçümleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-31
Yazarlar
Gürkan Özer, Ayşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Laser - doku etkileşimi çalışmalarında, uygulama bölgesi civarında laserin etkisiyle oluşan ısının dağılımı önemlidir. Isınan bölgede oluşan sıcaklıkların ölçülmesi ve kontrol altında tutulması gereklidir. 1070 nm dalgaboyunun sürekli dalga etkisiyle oluşan sıcaklık dağılımı karaciğer ve beyin dokularında incelenmiştir. İncelemeler, beyin ve karaciğer dokularının içerisinde, laser uygulama merkezine 2 mm, 4 mm ve 6 mm uzaklıklardan, 3’ü radyal çaplar üzerinden yatay eksende, diğer 3’ü uygulama merkezinin izdüşümünden düşey eksende olmak üzere, 6 farklı konumdan sıcaklık ölçülerek yapılmıştır. Sıcaklık ölçümlerinde K-tipi ısılçiftler (thermocouple) kullanılmıştır. Sıcaklık, kaynaktan uzaklaştıkça eksenel yönde, radyal yönde olduğundan daha hızlı azalmaktadır. Nedeni, uygulama sırasında koagülasyon bölgesinde artan saçılmalar olup, eksenel yöndeki hızlı azalma aynı zamanda laser ışın demet çapı ile uygulanan dalgaboyu girginliğinin oranı ile de ilintilidir. İncelenen sonuçlar biyoısı denklemiyle uyumlu bulunmuştur.
Distribution of heat generated by laser-tissue interactions about the irradiation area is essential for the outcome of therapeutic laser applications. Temperatures must be measured, monitored and effectively controlled for optimal results. The temperature distribution created by the 1070 nm continuous wave (cw) laser irradiation was investigated on liver and brain tissues. Observations were made 2 mm, 4 mm, 6 mm away from the laser application center on brain and liver tissues, at 6 different locations, 3 on the radial and the other 3 on the longitudinal axis, respectively. Temperatures were measured and monitored with K-type thermocouples. We observed that temperatures decreased faster axially than radially along the depth in tissue. We speculated that this was caused by the increased scattering in the coagulated area. Faster axial decrease was also affected by the ratio of laser beam size to the penetration depth. Results were consistent with implications of the bioheat equation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
1070-nm, beyin, karaciğer, sıcaklık dağılımı, saçılma, biyoısı denklemi., 1070-nm, brain, liver, heat distribution, scattering, biyoheat equation.
Alıntı